NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

        Từ ngày 08/12 đến 24/12/2014, Công đoàn ngành Xây dựng thực hiện khảo sát hoạt động Công đoàn năm 2014 tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc.
        Trong khuôn khổ hoạt động, các ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ngành, Chủ tịch Công đoàn cơ sở  các đơn vị, doanh nghiệp nắm rõ hơn những thuận lợi, khó khăn của ngành trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tình hình việc làm, thu nhập, đời sống công nhân, viên chức, lao động ở từng lĩnh vực hoạt động của ngành, kết quả trong hoạt động Công đoàn, tình hình chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động đón Tết cổ truyền dân tộc Ất Mùi 2015 sắp đến.

         Từ ngày 08/12 đến 24/12/2014, Công đoàn ngành Xây dựng thực hiện khảo sát hoạt động Công đoàn năm 2014 tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc.
        Trong khuôn khổ hoạt động, các ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ngành, Chủ tịch Công đoàn cơ sở  các đơn vị, doanh nghiệp nắm rõ hơn những thuận lợi, khó khăn của ngành trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tình hình việc làm, thu nhập, đời sống công nhân, viên chức, lao động ở từng lĩnh vực hoạt động của ngành, kết quả trong hoạt động Công đoàn, tình hình chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động đón Tết cổ truyền dân tộc Ất Mùi 2015 sắp đến.
        Hoạt động năm nay có sự đổi mới, có sự đồng thuận, đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và tính tập thể cao trong Ban chấp hành Công đoàn ngành, các ủy viên Ban chấp hành đều là thành viên tham gia đoàn khảo sát, thực hiện khảo sát chéo giữa các Công đoàn cơ sở, nắm bắt tình hình, chia sẻ khó khăn & kinh nghiệm hoạt động, động viên nhau vượt qua khó khăn, từ đó có định hướng cụ thể cho chương trình công tác năm 2015 của từng cơ sở và của ngành.
        Đợt khảo sát là sự chuẩn bị tốt nhất cho tổ chức tổng kết hoạt động Công đoàn ngành năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 vào ngày 31/12/2014 và chuẩn bị tốt cho công tác chăm lo cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn vui Xuân đón Tết Ất Mùi 2015.

                              Tin, ảnh:  Dương Thị Thanh Huyền – Chủ tịch CĐ ngành Xây dựng