TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Công đoàn ngành Xây dựng phối hợp khảo sát cơ sở

      Từ ngày 15/5/2017 đến ngày 31/5/2017 Công đoàn ngành Xây dựng phối hợp khảo sát cơ sở về tình hình tổ chức hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ I năm 2017.
 


      Từ ngày 15/5/2017 đến ngày 31/5/2017 Công đoàn ngành Xây dựng phối hợp khảo sát cơ sở về tình hình tổ chức hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ I năm 2017.
      Tại 13 doanh nghiệp đoàn đến làm việc đã ghi nhận được tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm đúng mức của từng doanh nghiệp về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại cơ sở như : việc đầu tư máy móc thiết bị, thay đổi công nghệ ở một số doanh nghiệp đã tạo điều kiện làm việc tốt hơn cho người lao động ; củng cố, duy trì hoạt động Hội đồng Bảo hộ lao động và mạng lưới An toàn vệ sinh viên ở một số doanh nghiệp có đông lao động; duy trì tập huấn công tác an toàn cho người quản lý và công nhân lao động; một số doanh nghiệp duy trì việc tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động, chưa phát hiện thêm bệnh nghề nghiệp trong công nhân lao động. Công nhân lao động nghiêm túc chấp hành nội quy lao động, các quy trình sản xuất; ý thức tự bảo vệ và bảo đảm an toàn luôn gắn liền với quá trình sản xuất của người lao động. Đội phòng cháy chữa cháy ở từng đơn vị, doanh nghiệp được duy trì, được tập huấn nghiệp vụ, có tổ chức thực tập tại chỗ và phối hợp Cảnh sát PCCC diễn tập hàng năm.
      Tuy nhiên, một số tiêu chuẩn lao động còn vượt mức quy định, ảnh hưởng môi trường trong quá trình sản xuất đã được khắc phục nhưng vẫn chưa triệt để. Vì vậy đẩy mạnh hoạt động của Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động hàng năm là dịp để nhắc nhở người sử dụng lao động và người lao động phải luôn nâng cao trách nhiệm và ý thức của mình trong việc bảo vệ tốt nhất lực lượng công nhân khỏe để lao động sản xuất; bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho doanh nghiệp nói riêng và cho cả cộng đồng xã hội nói chung.

Tin, ảnh: Công đoàn ngành Xây dựng