TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG TIẾP NHẬN CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

       Vào lúc 14 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2014, tại văn phòng Công ty CP Lâm nghiệp và Xây dựng Việt -  Úc, Công đoàn Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam tiến hành bàn giao Công đoàn cơ sở Công ty CP Lâm nghiệp và Xây dựng Việt – Úc về trực thuộc Công đoàn ngành Xây dựng TP Cần Thơ.
      Chứng kiến buổi bàn giao có đồng chí Ngô Thanh Nhàn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ, ông Nguyễn Hữu Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty
      Ông Trần Mai, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam báo cáo tóm tắt quá trình hoạt động của Công đoàn cơ sở Công ty CP Lâm nghiệp và Xây dựng Việt – Úc tại Công đoàn Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam, mong muốn Công đoàn cơ sở Công ty tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của mình tại địa  phương, cụ thể là tại Công đoàn ngành Xây dựng TP Cần Thơ

           
            Vào lúc 14 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2014, tại văn phòng Công ty CP Lâm nghiệp và Xây dựng Việt -  Úc, Công đoàn Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam tiến hành bàn giao Công đoàn cơ sở Công ty CP Lâm nghiệp và Xây dựng Việt – Úc về trực thuộc Công đoàn ngành Xây dựng TP Cần Thơ.
            Chứng kiến buổi bàn giao có đồng chí Ngô Thanh Nhàn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ, ông Nguyễn Hữu Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty
            Ông Trần Mai, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam báo cáo tóm tắt quá trình hoạt động của Công đoàn cơ sở Công ty CP Lâm nghiệp và Xây dựng Việt – Úc tại Công đoàn Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam, mong muốn Công đoàn cơ sở Công ty tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của mình tại địa  phương, cụ thể là tại Công đoàn ngành Xây dựng TP Cần Thơ
            Đại diện phía tiếp nhận, đồng chí Dương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng phấn khởi tiếp nhận Công đoàn cơ sở Công ty CP Lâm nghiệp và Xây dựng Việt – Úc về trực thuộc Công đoàn ngành. Ban Thường vụ Công đoàn ngành sẽ tiếp tục chỉ đạo Công đoàn cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ từ nay đến cuối năm và những năm tiếp theo, góp phần xây dựng Công đoàn ngành Xây dựng ngày càng vững mạnh và phát triển.
                   TIN, ẢNH:BAN CHẤP HÀNH CĐ NGÀNH

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung