TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG TỔ CHƯC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH & HỘI NGHỊ GIAO CHỈ TIÊU NĂM 2015

        Vào lúc 7 giờ 30 ngày 03/4/2015 tại Hội trường Sở Xây dựng, Công đoàn ngành Xây dựng TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ X, kết hợp Hội nghị giao chỉ tiêu năm 2015.

      Vào lúc 7 giờ 30 ngày 03/4/2015 tại Hội trường Sở Xây dựng, Công đoàn ngành Xây dựng TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ X, kết hợp Hội nghị giao chỉ tiêu năm 2015.
      Tham dự Hội nghị có gần 30 Cán bộ Công đoàn chủ chốt của ngành, gồm tập thể Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn ngành, các Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc ngành.
       Hội nghị đã sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và thông qua phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2015. Tập thể Ban chấp hành Công đoàn ngành và các Công đoàn cơ sở thống nhất cao với các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2015 trên cơ sở thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn ngành Xây dựng, nhiệm kỳ 2013 – 2018; phấn đấu đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong công nhân lao động, đạt Bằng “Lao động sáng tạo” trong năm; thực hiện các công trình, sản phẩm thi đua, đăng ký gắn biển chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện trọng đại của đất nước; phát huy và đẩy mạnh các mô hình “Dân vận khéo” tại cơ sở; tích cực tham gia các cuộc vận động, quyên góp, chia sẻ khó khăn cùng công nhân lao động và cộng đồng …
      Với sự thống nhất cao, tập thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động ngành Xây dựng phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2015.
Tin, ảnh: Công đoàn ngành Xây dựng TP

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung