TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN THỨ XI

    Vào lúc  7 giờ 30 ngày 25 tháng 6 năm 2015, tại Hội trường Sở Xây dựng, Công đoàn ngành Xây dựng tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ XI. Để bầu bổ sung Ban chấp hành Công đoàn ngành Xây dựng khóa VII, nhiệm kỳ 2013 – 2018. 

         Vào lúc  7 giờ 30 ngày 25 tháng 6 năm 2015, tại Hội trường Sở Xây dựng, Công đoàn ngành Xây dựng tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ XI. Để bầu bổ sung Ban chấp hành Công đoàn ngành Xây dựng khóa VII, nhiệm kỳ 2013 – 2018. 
         Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Huỳnh Thị Hiền - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố và đồng chí Mai Như Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở Xây dựng
          Được biết, đề án nhân sự Ban chấp hành Công đoàn ngành Xây dựng nhiệm kỳ 2013 – 2018 là 17 đồng chí. Đại hội đã bầu 15 Ủy viên Ban chấp hành, còn khuyết 2 đ/c, trong đó có 01 ủy viên Ban chấp hành – Ban Thường vụ và Phó Chủ tịch Công đoàn ngành là chuyên trách Công đoàn ngành.
         Tại Hội nghị, Công đoàn ngành Xây dựng đã bầu đồng chí Huỳnh Thị Mộng Thu bổ sung Ban chấp hành – Ban Thường vụ và Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng nhiệm kỳ 2013 – 2018 đúng quy trình và đạt kết quả cao nhất.
TIN, ẢNH: BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NGÀNH

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung