TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG TỔ CHỨC TẬP HUẤN TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN NĂM 2015

          Nhằm nâng cao nghiệp vụ tài chính và giúp kế toán công đoàn cơ sở thực hiện công tác thu – chi tài chính đúng theo tiêu chuẩn, chế độ đã được quy định,  giúp Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đồng cấp được thuận lợi, tham mưu giúp Ban chấp hành thực hiện tốt công tác tài chính – kế toán, quản lý tài chính, tài sản Công đoàn cơ sở  theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

          Nhằm nâng cao nghiệp vụ tài chính và giúp kế toán công đoàn cơ sở thực hiện công tác thu – chi tài chính đúng theo tiêu chuẩn, chế độ đã được quy định,  giúp Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đồng cấp được thuận lợi, tham mưu giúp Ban chấp hành thực hiện tốt công tác tài chính – kế toán, quản lý tài chính, tài sản Công đoàn cơ sở  theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
          Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 06/8/2015, tại Hội trường Sở Xây dựng, Công đoàn ngành Xây dựng tổ chức tập huấn công tác tài chính cho hơn 50 Cán bộ Công đoàn cơ sởlà các Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Kế toán, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở.
           Nội dung lớp tập huấn tập trung triển khai các văn bản quy định về tài chính Công đoàn cơ sở như: Hướng dẫn 270/HD-TLĐ về thực hiện Quy chế quản lý tài chính Công đoàn và chế độ kế toán đối với Công đoàn cơ sở; Nghị định số 191/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết về tài chính công đoàn; Quyết định 272/QĐ-TLĐ quy định về thu, chi, quản lý tài chính Công đoàn cơ sở; Quyết định 1439/QĐ-TLĐ Quy định chế độ phụ cấp Cán bộ Công đoàn; Quyết định số 271/QĐ-TLĐ Quy định khen thưởng, xử phạt thu, nộp tài chính công đoàn …
          Để công tác thu kinh phí, đoàn phí kịp thời, đầy đủ, bảo đảm nguồn chi cho hoạt động Công đoàn theo quy định, ngành cũng đánh giá tình hình thực hiện công tác tài chính của Công đoàn cơ sở thời gian qua, Cán bộ Công đoàn ngành và cơ sở  cùng trao đổi, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện, rút ra những bài học kinh nghiệm để ngành và cơ sở tiếp tục thực hiện tốt nhất công tác tài chính Công đoàn trong những năm tiếp theo.
                             TIN, ẢNH: BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN NGÀNH

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung