TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG TP CẦN THƠ KHẢO SÁT CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG – PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TẠI DOANH NGHIỆP

           Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015, Công đoàn ngành Xây dựng TP Cần Thơ phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức đoàn khảo sát công tác An toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ tại các doanh nghiệp sản xuất và các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
            Thời gian từ ngày 11/3 đến ngày 20/3/2015, đoàn đến khảo sát tại 05 công trình xây dựng trên địa bàn và 04 doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trực thuộc ngành.

           Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015, Công đoàn ngành Xây dựng TP Cần Thơ phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức đoàn khảo sát công tác An toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ tại các doanh nghiệp sản xuất và các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
            Thời gian từ ngày 11/3 đến ngày 20/3/2015, đoàn đến khảo sát tại 05 công trình xây dựng trên địa bàn và 04 doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trực thuộc ngành.
           Việc hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia tại các doanh nghiệp tổ chức khá tốt như tổ chức treo các băng rôn ở trước trụ sở doanh nghiệp, trong các xưởng sản xuất; tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở ý thức chấp hành các quy định về an toàn, phát huy hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên, quan tâm việc khám sức khỏe định kỳ và chăm sóc sức khỏe tại chổ cho người lao động; phát huy các sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân, hạn chế các yếu tố nguy hiểm, độc hại. Doanh nghiệp có nhiều nguy cơ cháy nổ, thường xuyên phối hợp chuyên môn tổ chức diễn tập chữa cháy tại xưởng sản xuất, kho bãi như Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ, Công ty Cổ phần Khoáng sản & Xi măng Cần Thơ … nhằm nhắc nhở ý thức, đề cao cảnh giác các tình huống cháy nổ cho công nhân lao động, nâng cao kỹ năng cho đội chữa cháy và mạng lưới An toàn vệ sinh viên cơ sở.
         Tuy nhiên tại một số công trình xây dựng, một số đơn vị thi công còn thiếu quan tâm thực hiện các quy định về An toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; công nhân lao động còn thiếu ý thức trong việc chấp hành quy định về an toàn, còn chủ quan, chưa biết tự bảo vệ mình. Đoàn khảo sát đã nhắc nhở các đơn vị khắc phục những thiếu sót và nghiêm túc thực hiện đúng các quy định pháp luật.
        Qua khảo sát, Công đoàn ngành sẽ tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, trang bị kiến thức cho cán bộ Công đoàn cơ sở, triển khai các Thông tư và văn bản hướng dẫn có liên quan; tập huấn kỹ năng phối hợp tổ chức, kiểm tra, giám sát của tổ chức Công đoàn, nhằm thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân lao động.
TIN, ẢNH: BCH CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG TP CẦN THƠ