TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG TP CẦN THƠ KHẢO SÁT CÔNG TÁC ATVSLĐ – PCCN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRỰC THUỘC

           Từ ngày 07/3 đến ngày 11/3/2016 Công đoàn ngành Xây dựng TP Cần Thơ tổ chức khảo sát công tác An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại các doanh nghiệp trực thuộc, trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016.

           
               Từ ngày 07/3 đến ngày 11/3/2016 Công đoàn ngành Xây dựng TP Cần Thơ tổ chức khảo sát công tác An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại các doanh nghiệp trực thuộc, trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016.
               Thành phần Đoàn gồm Thường trực Công đoàn ngành, Văn phòng Sở Xây dựng và các Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn ngành. Trong thời gian 1 tuần, Đoàn đến khảo sát 16 doanh nghiệp trực thuộc ngành để nắm bắt tình hình thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ của các doanh nghiệp, những mặt được và chưa được của doanh nghiệp, để từng bước chấn chỉnh, kiện toàn và ổn định bộ máy làm công tác Bảo hộ lao động tại doanh nghiệp.
             Nhìn chung các doanh nghiệp có sự quan tâm và đầu tư đúng mức cho công tác đảm bảo An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại doanh nghiệp, từ việc ổn định bộ máy tổ chức đến việc đầu tư trang thiết bị, cải thiện điều kiện làm việc, thiết bị bảo đảm an toàn lao động, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân; thực hiện kiểm tra thường xuyên, nhắc nhở ý thức chấp hành của công nhân lao động trong việc thực hiện các quy định về an toàn. Các doanh nghiệp lớn phối hợp Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tổ chức diễn tập chữa cháy hàng năm, doanh nghiệp nhỏ hơn thì tổ chức thực tập chữa cháy tại chổ nhằm rèn luyện kỹ thuật, thao tác xử lý các tình huống cháy nổ cho công nhân lao động trực tiếp sản xuất. Đặc biệt các doanh nghiệp thi công rất quan tâm công tác tuyên truyền, huấn luyện công tác an toàn lao động tại công trình cho toàn thể công nhân lao động, các doanh nghiệp trong ngành đoàn kết, hổ trợ, chia sẻ kinh nghiệp để cùng nhau thực hiện tốt các quy định của pháp luật.
            Qua khảo sát cho thấy các doanh nghiệp trong ngành có sự đoàn kết, gắn bó, hổ trợ nhau trong các mặt công tác, là cơ hội để các doanh nghiệp hiểu nhau hơn, gắn bó, chia sẻ để cùng nhau thực hiện tốt công tác an toàn cho người lao động và an toàn tài sản doanh nghiệp, bảo đảm tốt mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.
Sau khảo sát, Công đoàn ngành tiếp tục tổ chức tập huấn nghiệp vụ an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, nhằm trang bị kiến thức cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên cơ sở, chuẩn bị cho Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi cấp ngành và tham gia Hội thi cấp thành phố Cần Thơ.
                                            BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN NGÀNH