TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ TỔ CHỨC HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ THÀNH PHỐ NĂM 2014

 Ngày 27-5-2014, Công đoàn Ngành Y tế Cần Thơ tổ chức hội diễn văn nghệ công chức, viên chức (CCVC) ngành y tế năm 2014. Có 23 đội, với trên 150 diễn viên của các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Ngành tham gia hội diễn. Mỗi đội thể hiện từ 1-3 tiết mục gồm: ca, múa, ca múa và hoạt cảnh, với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, truyền thống cách mạng; ca ngợi giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; ca ngợi ngành nghề cơ quan, đơn vị; ca ngợi tình yêu biển, đảo của Tổ quốc...

 
Vận động công chức, viên chức ngành y tế đóng góp 20 triệu đồng ủng hộ Chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa"
 
(CT) - Ngày 27-5-2014, Công đoàn Ngành Y tế Cần Thơ tổ chức hội diễn văn nghệ công chức, viên chức (CCVC) ngành y tế năm 2014. Có 23 đội, với trên 150 diễn viên của các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Ngành tham gia hội diễn. Mỗi đội thể hiện từ 1-3 tiết mục gồm: ca, múa, ca múa và hoạt cảnh, với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, truyền thống cách mạng; ca ngợi giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; ca ngợi ngành nghề cơ quan, đơn vị; ca ngợi tình yêu biển, đảo của Tổ quốc...
 
Hội diện văn nghệ CCVC ngành y tế là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2014). Đồng thời, qua hội diễn nhằm giúp Công đoàn Ngành chọn được các tiết mục văn nghệ xuất sắc tham gia hội diễn văn nghệ quần chúng công nhân, viên chức, lao động thành phố năm 2014.
 
Mở đầu hội diễn, Công đoàn Ngành Y tế thành phố đã vận động CCVC trong ngành đóng góp ủng hộ Chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa" với số tiền 20 triệu đồng.
 
AN NGHỆ