TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Công đoàn phối hợp với Chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016

           Vừa qua, tại Hội trường Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Công đoàn phối hợp với Chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016, nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2015 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

             Vừa qua, tại Hội trường Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Công đoàn phối hợp với Chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016, nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2015 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.
             Tham dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc; đ/c Huỳnh Chí Thành - Phó Bí thư Chi bộ; đ/c Lâm Thị Cẩm Hạnh - Chủ tịch CĐ và 62 CBCC Kho bạc Nhà nước Cần Thơ.
             Trong năm qua, CBCC Kho bạc Nhà nước Cần Thơ luôn đoàn kết, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tham mưu đề xuất tốt với Ban Giám đốc trong công tác chuyên môn, nhất là hoạt động công đoàn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Bộ và Công đoàn Viên chức thành phố, góp phần cùng với đơn vị thực hiện tốt thu đạt và vượt chỉ tiêu, Công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc năm 2015, Cơ quan Kho bạc Nhà nước được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì, Hạng Ba cho 2 cá nhân;Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 2 cá nhân; Bộ Tài chính tặng bằng khen cho 04 tập thể và 06 cá nhân; Đơn vị nhận Cờ thi đua tiêu biểu xuất sắc khối của Ủy ban thành phố và được Liên đoàn Lao động thành phố tặng bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thu nộp kinh phí CĐ năm 2015
            Tại Hội nghị này, BCH Công đoàn và Chính quyền đã thông qua các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết, kết quả phong trào thi đua, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, công khai tài chính năm 2015; bàn phương hướng hoạt động năm và Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế dân chủ và nội quy cơ quan năm 2016; Quy chế phối hợp giữa Ban Giám đốc đơn vị với BCH Công đoàn cơ sở và bầu Ban thanh tra nhân nhiệm kỳ 2016 - 2018. Hội nghị diễn ra lễ ký kết giao ước thi đua năm 2016 giữa Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Kho bạc Nhà nước
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC THÀNH PHỐ