TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CÔNG ĐOÀN QUẬN CÁI RĂNG THAM GIA PHONG TRÀO XANH - SẠCH - ĐẸP NĂM 2017

      Thực hiện phong trào thi đua trong CNVCLĐ, tiếp tục thực hiện mô hình Dân vận khéo năm 2017. Ngày 01/06/2017, Liên đoàn Lao động quận Cái Răng tổ chức trao tặng cho Ban Nhân dân khu vực 5 phường Ba Láng quận Cái Răng...

 
      Thực hiện phong trào thi đua trong CNVCLĐ, tiếp tục thực hiện mô hình Dân vận khéo năm 2017 .
      Ngày 01/06/2017, Liên đoàn Lao động quận Cái Răng tổ chức trao tặng cho Ban Nhân dân khu vực 5 phường Ba Láng quận Cái Răng một máy phát cỏ trị giá 1.500.000 đồng
      Đại diện Chi bộ Khu vực 5 phường Ba Láng, đồng chí Trần Văn Bào - Bí thư Chi bộ và các đồng chí trong Ban Nhân dân khu vực 5 nhân quà và trích kinh phí của Chi bộ mua xăng thực hiện phát cỏ các tuyến đường trong khu vực và các mương kênh thủy lợi của khu vực .
      Theo đồng chí Trần Văn Bào địa phương đăng phí thực hiện mô hình Dân vận khéo “Tuyến đường Xanh – Xạch- Đẹp” năm 2017. Có máy phát cỏ, góp phần cho địa phương giảm bớt ngày giờ công lao động cho anh em ở cơ sở.

Tin, ảnh : Liên đoàn Lao động quận Cái Răng