TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Công đoàn Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho các cháu thiếu nhi

      Trong khuôn khổ “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2017, Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ...
 

 
      Trong khuôn khổ “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2017, Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ và 11/11 CĐCS thành viên tổ chức họp mặt, kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6) cho con cán bộ, công chức, viên chức lao động.
      Dịp này các CĐCS, CĐCS thành viên tổ chức các trò chơi, tặng 363 quà và khen thưởng cho 268 cháu có thành tích học tập giỏi năm học năm 2016 - 2017 với tổng số tiền hơn 60.000.000đ.

Tin, ảnh: Kim Chi – Công đoàn Viên chức thành phố