TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CÔNG ĐOÀN THAM GIA VẬN ĐỘNG BAO HIỂM Y TẾ Ở CÁC DOANH NGHIỆP TRONG ĐỊA BÀN HUYỆN PHONG ĐIỀN

      Vào lúc 8 giờ 00 ngày 03/11/2016, Chi Cục thuế huyện tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư 99/2016/TT-BTC; Thông tư 130/2016/TT-BTC và đối thoại doanh nghiệp Quý IV/2016, phối hợp cùng với Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền và Bảo hiểm Xã hội huyện triển khai vận động các doanh nghiệp trên địa bàn huyện tham gia Bảo hiểm Y tế cho người lao động.
 


      Vào lúc 8 giờ 00 ngày 03/11/2016, Chi Cục thuế huyện tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư 99/2016/TT-BTC; Thông tư 130/2016/TT-BTC và đối thoại doanh nghiệp Quý IV/2016, phối hợp cùng với Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền và Bảo hiểm Xã hội huyện triển khai vận động các doanh nghiệp trên địa bàn huyện tham gia Bảo hiểm Y tế cho người lao động.
      Ngoài ra, đồng chí Tô Phạm Tuyết Nghiêm - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện đã triển khai Công văn 5188/UBND-KT ngày 09/10/2014 của UBND thành phố Cần Thơ về việc trích nộp 2% kinh phí Công đoàn theo Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ đến 20 đơn vị là Cty TNHH, Doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh gia đình.
 
Tin, ảnh: Tuyết Nghiêm - Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền