TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM Y TẾ THỐT NỐT TỔ CHỨC THAM QUAN-DU LỊCH HÈ 2017

      Để tạo không khí vui tươi sôi nổi trong tập thể lao động Trung tâm y tế trong dịp nghỉ hè 2017. Tạo tâm thế vui tươi, thoải mái để các công đoàn viên...
 
 


      Để tạo không khí vui tươi sôi nổi trong tập thể lao động Trung tâm y tế trong dịp nghỉ hè 2017. Tạo tâm thế vui tươi, thoải mái để các công đoàn viên, lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ 2017.
      Được sự cho phép của Ban Giám đốc từ ngày 11-14/07/2017 Công đoàn Trung tâm y tế Thốt Nốt tổ chức tham quan du lịch hè Vũng Tàu-Đà Lạt cho 84 đồng chí là các công đoàn viên của Trung tâm y tế, các Trạm y tế phường và người thân. Kinh phí mỗi suất du lịch là 2.510.000 đồng, phía công đoàn và chính quyền hỗ trợ 1.200.000 đồng, phần còn lại công đoàn viên tự đóng.
      Tổ chức du lịch hàng năm của Công đoàn Trung tâm y tế là dịp để toàn thể cán bộ và người lao động trực thuộc Trung tâm y tế được nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, tham quan danh lam thắng cảnh sau một năm nỗ lực làm việc. Tạo sự gắn bó, đoàn kết, giao lưu, chia sẻ giữa các công đoàn viên và các Tổ công đoàn với nhau.

Tin, ảnh: BSCKI. Phạm Trí Hùng – Trung tâm y tế Thốt Nốt