TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Công đoàn Viên chức phối hợp với Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ tổ chức giải bóng đá Mini

            Công đoàn Viên chức phối hợp với Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ tổ chức giải bóng đá Mini chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015) và Mừng Xuân Ất Mùi năm 2015. 

             Công đoàn Viên chức phối hợp với Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ tổ chức giải bóng đá Mini chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015) và Mừng Xuân Ất Mùi năm 2015. Có 31 Công đoàn cơ sở tham gia, qua 3 ngày thi đấu sôi nổi kết quả: CĐCS Sở Tài nguyên và môi trường thành phố Cần Thơ đạt giải nhất, CĐCS Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ đạt giải nhì và đồng giải ba là CĐCS Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, CĐCS Sở Công thương thành phố Cần Thơ.                                                                                                      
                        Tin, ảnh: Công đoàn Viên chức thành phố                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
Tin, ảnh: Công đoàn Viên chức thành phố

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung