TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Công đoàn Viên chức thành phố Cần Thơ bàn giao Mái ấm Công đoàn năm 2014

           Sáng ngày 17 tháng 12 năm 2014 Công đoàn Viên chức thành phố Cần Thơ phối hợp với BCH Công đoàn Sở Ngoại vụ tổ chức lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn cho bà Huỳnh Thị Hằng - đoàn viên CĐCS Sở Ngoại vụ trực thuộc Công đoàn Viên chức thành phố. Đây là căn thứ 3 được LĐLĐ thành phố Cần Thơ xét hỗ trợ trong năm 2014.        

           Sáng ngày 17 tháng 12 năm 2014 Công đoàn Viên chức thành phố Cần Thơ phối hợp với BCH Công đoàn Sở Ngoại vụ tổ chức lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn cho bà Huỳnh Thị Hằng - đoàn viên CĐCS Sở Ngoại vụ trực thuộc Công đoàn Viên chức thành phố. Đây là căn thứ 3 được LĐLĐ thành phố Cần Thơ xét hỗ trợ trong năm 2014.           
           Căn nhà trị giá 70 triệu đồng, được xây dựng trên diện tích 80m2, trong đó Quỹ “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ” hỗ trợ 30 triệu đồng, phần còn lại gia đình vay,  mượn người thân để xây dựng. Tại lễ bàn giao được gia đình đón nhận trong niềm vui phấn khởi.
               Tin ảnh:  Công đoàn Viên chức thành phố Cần Thơ