TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHAI MẠC HỘI DIỄN VĂN NGHỆ QUẦN CHÚNG TRONG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG NĂM 2016

           (CT) – Ngày 23-5-2016, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức TP Cần Thơ tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động lần thứ VI, năm 2016.

         
           (CT) – Ngày 23-5-2016, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức TP Cần Thơ tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động lần thứ VI, năm 2016.
            Năm nay, có 29 đội, với 365 diễn viên đến từ các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức TP Cần Thơ tham gia Hội diễn. Chương trình dự thi gồm các thể loại: ca; múa; nhạc cụ và sân khấu. Các tiết mục tham gia hội diễn có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, truyền thống cách mạng; ca ngợi giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; ca ngợi thành tựu ngành, cơ quan, đơn vị; ca ngợi TP Cần Thơ đã và đang trên đà phát triển.
Hội thi diễn ra từ ngày 23 và bế mạc vào ngày 25-5-2016. Các đội có tiết mục xuất sắc sẽ được tuyển chọn tham gia hội diễn cấp thành phố.
H. Vân