NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

Công đoàn Viên chức thành phố tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11

        Ngày 24/12/2014,  tại Hội trường LĐLĐ thành phố Cần Thơ. Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11 để thông qua dự thảo báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2014, phương hướng nhiệm vụ 2015 và bầu bổ sung các chức danh lãnh đạo CĐVC nhiệm kỳ (2010- 2015). Đồng chí Huỳnh Thị Hiền phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Cần Thơ, Chủ tịch CĐVC chủ trì hội nghị.
         Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT Công đoàn viên chức, Hội nghị đã được nghe Đ/c Nguyễn Hoàng Kịch Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức trình bày dự thảo báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Báo cáo nêu bật những kết quả đạt được, khó khăn, tồn tại và những giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu năm 2014 đã được LĐLĐ thành phố giao. 

        Ngày 24/12/2014,  tại Hội trường LĐLĐ thành phố Cần Thơ. Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11 để thông qua dự thảo báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2014, phương hướng nhiệm vụ 2015 và bầu bổ sung các chức danh lãnh đạo CĐVC nhiệm kỳ (2010- 2015). Đồng chí Huỳnh Thị Hiền phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Cần Thơ, Chủ tịch CĐVC chủ trì hội nghị.
         Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT Công đoàn viên chức, Hội nghị đã được nghe Đ/c Nguyễn Hoàng Kịch Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức trình bày dự thảo báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Báo cáo nêu bật những kết quả đạt được, khó khăn, tồn tại và những giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu năm 2014 đã được LĐLĐ thành phố giao. 
         Hội nghị lần nầy BCH Công đoàn Viên chức thành phố đã bầu bổ sung 01 đ/c UVBCH, 02 đ/c UVTV, 02 đ/c Phó Chủ tịch và  đ/c Chủ tịch CĐVC thành phố.
        Kết luận hội nghị, đ/c Huỳnh Thị Hiền, phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố, Chủ tịch CĐVC đã biểu dương những thành quả mà các Công đoàn cơ sở đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh cần chú trọng thực hiện các hoạt động tuyên truyền giáo dục, chăm lo tốt đời sống CNVCLĐ và tích cực tham gia các hoạt động xã hội….. với nhiều hình thức phong phú, phù hợp, nhằm thực hiện tốt chức năng của tổ chức công đoàn.
                             Tin, ảnh:Công đoàn Viên chức thành phố Cần Thơ