TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC THÀNH PHỐ CẦN THƠ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

      Vào ngày 14 tháng 7 năm 2016, tại Nhà Văn hóa Lao động thành phố Cần Thơ, Công đoàn Viên chức thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm; định hướng hoạt động Công đoàn 6 tháng cuối năm 2016 và triển khai các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện...

      Vào ngày 14 tháng 7 năm 2016, tại Nhà Văn hóa Lao động thành phố Cần Thơ, Công đoàn Viên chức thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm; định hướng hoạt động Công đoàn 6 tháng cuối năm 2016 và triển khai các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện.

Đ/c Đoàn Khiêm Hòa - Ủy viên Thường vụ LĐLĐ TP,
Chủ tịch CĐ Viên chức TPCT, phát biểu khai mạc Hội nghị.
      Hội nghị có sự tham dự của hơn 90 đại biểu là ủy viên Thường vụ, ủy viên BCH, ủy viên UBKT Công đoàn Viên chức thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra CĐCS trực thuộc và Chủ tịch CĐCS thành viên.
      Tại Hội nghị sơ kết, Công đoàn Viên chức thành phố thông qua kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2016 đặc biệt, nhận rõ những phần việc chưa hoàn thành, những hạn chế yếu kém trong hoạt động 6 tháng đầu năm. Các đại biểu đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến và đề xuất giải pháp khắc phục các mặt hạn chế với quyết tâm đoàn kết, tương trợ hoàn thành xuất chương trình công tác Công đoàn Viên chức năm 2016.

Tin, ảnh: Công đoàn Viên chức thành phố Cần Thơ