ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MUÔN NĂM!

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC THÀNH PHỐ CẦN THƠ TỔ CHỨC HÔI NGHỊ TẬP HUẤN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐOÀN VIÊN GIAI ĐOẠN 2

Thực hiện kế hoạch số 37/KH-CĐVC ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức thành phố Cần Thơ về việc tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thể đoàn viên công đoàn; ngày 18/4/2022 và ngày 19/4/2022, tại Hội trường Nhà Văn hóa Lao động thành phố Cần Thơ

Thực hiện kế hoạch số 37/KH-CĐVC ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức thành phố Cần Thơ về việc tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thể đoàn viên công đoàn; ngày 18/4/2022 và ngày 19/4/2022, tại Hội trường Nhà Văn hóa Lao động thành phố Cần Thơ, Công đoàn Viên chức thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên giai đoạn 2 năm 2022 cho 72 đồng chí phụ trách nhập dữ liệu đoàn viên. Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Hữu Thông - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức-Kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ triển khai sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên giai đoạn 2. 

Hội nghị thành công tốt đẹp, các đoàn viên tham gia tập huấn đã tích cực nghiên cứu và tham gia trao đổi, thảo luận; nghe giải đáp thắc mắc và cùng chia sẽ nhiều kinh nghiệm để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm.

                                 Tin & Ảnh: Bích Chi