ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MUÔN NĂM!

Công đoàn Viên chức thành phố tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Chiều ngày 29 tháng 7 năm 2022,  tại Nhà Văn hóa Lao động thành phố Cần Thơ, Công đoàn Viên chức thành phố tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn Viên chức 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Diệu Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố và hơn 65 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức thành phố Cần Thơ; các đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.

Lòng ghép với Hội nghị Sơ kết, Công đoàn Viên chức thành phố đã triển khai kế hoạch phối hợp với Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Cần Thơ tổ chức Hội thảo chuyên đề “Chăm sóc sức khỏe Xương khớp” cho đoàn viên, công chức, viên chức lao động thành phố tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Cần Thơ vào 12/8/2022.   

Tin: Bích Chi - Công đoàn Viên chức TP.Cần Thơ