TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Công đoàn Viên chức thành phố tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định giao chỉ tiêu

           Sáng ngày 18 tháng 3 năm 2016, tại Hội trường Nhà Văn hóa Lao động thành phố Cần Thơ, Công đoàn Viên chức thành phố tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định giao chỉ tiêu và các văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình công tác năm 2016 cho các CĐCS trực thuộc, đến dự Hội nghị có trên 70 đại biểu là Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức, Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS trực thuộc và phóng viên báo - đài.

             Sáng ngày 18 tháng 3 năm 2016, tại Hội trường Nhà Văn hóa Lao động thành phố Cần Thơ, Công đoàn Viên chức thành phố tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định giao chỉ tiêu và các văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình công tác năm 2016 cho các CĐCS trực thuộc, đến dự Hội nghị có trên 70 đại biểu là Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức, Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS trực thuộc và phóng viên báo - đài.
            Tại Hội nghị các đồng chí Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở đã thảo luận các văn bản, các vấn đề bất cập trong hoạt động công đoàn trong thời gian qua, từ đó rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả trong hoạt động công đoàn trong thời gian tới.
                          Tin, ảnh: Công đoàn Viên chức thành phố