TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Công đoàn Viên chức tiến hành Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức thành phố lần thứ 3 nhiệm kỳ 2015 - 2020

    Trong hai ngày 24 và 25/12/2015 tại Hội trường Nhà Văn hóa Lao động thành phố Cần Thơ Công đoàn Viên chức tiến hành Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức thành phố lần thứ 3 nhiệm kỳ 2015 - 2020.

          Trong hai ngày 24 và 25/12/2015 tại Hội trường Nhà Văn hóa Lao động thành phố Cần Thơ Công đoàn Viên chức tiến hành Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức thành phố lần thứ 3 nhiệm kỳ 2015 - 2020.
           Nhiệm kỳ 2010 - 2015, CĐVC TP Cần Thơ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoạt động Công đoàn đạt nhiều kết quả tích cực. Tổ chức 2.639 cuộc tuyên truyền học tập nghị quyết, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho trên 1 triệu lượt CBCCVC-LĐ tham dự. Các Công đoàn cơ sở đều chủ động trong việc phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị CBCCVC-LĐ đạt bình quân 98,52%. Tổ chức các hoạt động tham quan, thăm hỏi, trợ cấp ốm đau, thai sản, khó khăn đột xuất,… cho hơn 4.962 lượt đoàn viên với tổng số tiền trên 4,2 tỉ đồng; tín chấp cho 1.380 lượt CBCCVC-LĐ vay Quỹ Trợ vốn Công đoàn Cần Thơ và vay ngân hàng với số tiền trên 25 tỉ đồng; CĐVC TP Cần Thơ xét trợ cấp ốm đau cho 18 đoàn viên và bàn giao 35 “Mái ấm Công đoàn” từ nguồn Quỹ Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ với số tiền 1,068 tỉ đồng; phát triển 1.417 đoàn viên mới; kết nạp 918 đảng viên. Hàng năm, CĐVC TP Cần Thơ đã phát động công đoàn cơ sở trực thuộc đăng ký thực hiện nhiều phong trào thi đua, như: phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Học tập nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Kết quả có trên 90% đoàn viên CBCCVC-LĐ đạt danh hiệu “Đoàn viên Công đoàn xuất sắc”, danh hiệu “Lao động tiên tiến” hàng năm.
        Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 17 đồng chí, Ban Thường vụ là 05 đồng chí. Đồng chí Đoàn Khiêm Hòa tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch, đồng chí Lê Thị Kim Chi là Phó Chủ tịch./.
Tin, ảnh: Công đoàn Viên chức thành phố