TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Công đoàn Viên Chức TPCT tổ chức Tọa đàm “Vai trò của Công đoàn trong thực hiện Luật bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ” năm 2014

Vào 8h sáng ngày 27/5/2014, Công đoàn Viên chức thành phố Cần Thơ phối hợp với Sở Lao động Thương binh xã hội thành phố tổ chức buổi Tọa đàm “ Vai trò của Công đoàn trong thực hiện Luật bình đẳng giới sự tiến bộ phụ nữ” năm 2014, dự tọa đàm có sự hiện diện của đ/c Nguyễn Thị Thanh Giang, Phó GĐ Sở LĐTB&XH thành phố Cần Thơ, Phó Ban chỉ đạo Vì sự tiến bộ Phụ nữ TP; đ/c Huỳnh Thị Hiền, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Cần Thơ - Chủ tịch Công đoàn Viên chức; các đ/c ủy viên BCH Công đoàn Viên Chức; và hơn 80 đ/c là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn Viên chức TPCT đến dự.
 

Vào 8h sáng ngày 27/5/2014, Công đoàn Viên chức thành phố Cần Thơ phối hợp với Sở Lao động Thương binh xã hội thành phố tổ chức buổi Tọa đàm “ Vai trò của Công đoàn trong thực hiện Luật bình đẳng giới sự tiến bộ phụ nữ” năm 2014, dự tọa đàm có sự hiện diện của đ/c Nguyễn Thị Thanh Giang, Phó GĐ Sở LĐTB&XH thành phố Cần Thơ, Phó Ban chỉ đạo Vì sự tiến bộ Phụ nữ TP; đ/c Huỳnh Thị Hiền, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Cần Thơ - Chủ tịch Công đoàn Viên chức; các đ/c ủy viên BCH Công đoàn Viên Chức; và hơn 80 đ/c là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn Viên chức TPCT đến dự.
 
Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, là dịp để các CĐCS tham mưu cho thủ trưởng, cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về bình đẳng giới trên địa bàn thành phố, nhằm nắm bắt được thực trạng tình hình và triển khai thực hiện nhiệm vụ bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ tại đơn vị trong thời gian qua, cũng như tìm hiểu nhận thức của cộng đồng đối với lĩnh vực này, đồng thời thảo luận các giải pháp hiệu quả nhất nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, CCVCLĐ về bình đẳng giới phù hợp với đặc thù của từng đơn vị để từng bước chuyển đổi hành vi tích cực góp phần tạo nên sự bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới trong đời sống xã hội.
 
Buổi tọa đàm với những thông tin và kiến thức bổ ích đã góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho những người tham dự. Đây cũng là dịp họp mặt, trao đổi kinh nghiệm giúp chị em phụ nữ không ngừng vượt khó học hỏi, vươn lên để có cuộc sống tốt đẹp hơn ./.
 
Tin: Hoàng Kịch - Công đoàn Viên chức TPC