ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MUÔN NĂM!

Công tác Chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức người lao động năm 2021 của Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thạnh

       Ngày 19 tháng 10 năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện ban hành Công văn số 114/CV-LĐLĐ về việc chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức người lao động năm 2021; đối với các đơn vị trường học bắt đầu từ ngày 21/10/2021 đến hết ngày 15/11/2021 và các đơn vị xã, thị trấn, cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức đến ngày 31/12/2021.

       
        Ngày 19 tháng 10 năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện ban hành Công văn số 114/CV-LĐLĐ về việc chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức người lao động năm 2021; đối với các đơn vị trường học bắt đầu từ ngày 21/10/2021 đến hết ngày 15/11/2021 và các đơn vị xã, thị trấn, cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức đến ngày 31/12/2021.
        Thực hiện công văn chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Huyện, các Công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị đồng loạt tổ chức thực hiện và hoàn thành trước ngày 31/12/2021. Ban thường vụ Liên đoàn Lao động Huyện phân công các đồng chí ủy viên Ban thường vụ phụ trách địa bàn xuống tham dự đầy đủ các cuộc Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của 85 công đoàn cơ sở trực thuộc với 2.552 cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động.
       Tham dự Hội nghị có toàn thể công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị, Hội nghị đã thông qua các nội dung: Báo cáo tóm tắt kết quả công tác hoạt động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022, Báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022, bầu Ban thanh tra nhân dân, dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vịQua thảo luận, Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2021; Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022.
Nhân dịp Hội nghị cán bộ, công chức và viên chức năm 2021, Ban chấp hành công đoàn cơ sở đã biểu dương, khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn, các cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
       Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm nay tổ chức thành công tốt đẹp chính là nhờ sự thống nhất, đồng lòng vượt qua các khó khăn, trở ngại và nỗ lực của từng công chức, viên chức, người lao động trong toàn cơ quan; đơn vị, đối với các đơn vị trường học cũng như các xã, thị trấn và các đơn vị hành chính sự nghiệp. Đặt biệt năm nay các đơn vị trường học nhạy bén vận dụng và nắm bắt kịp thời tạo mọi điều kiện để tổ chức hội nghị viên chức bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu chính của trường và các điểm cầu phụ của từng cá nhân tham dự hội nghị. Tuy tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng với tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặt biệt là luôn thực hiện tốt 5k để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mọi người, từ đó mà công tác Chỉ đạo Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của huyện Vĩnh Thạnh thành công tốt đẹp và đảm bảo thời gian qui định.
      Nhân dịp Tết Nguyên Đán-Nhâm Dần 2022 sắp đến, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thạnh gửi lời chúc tốt lành đến cán bộ, công chức, viên chức người lao động trên địa bàn Huyện và cũng nhắc nhỡ mọi người vui xuân an toàn lành mạnh, thực hiện tốt các biện pháp phòng tránh dịch Covid-19. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, đoàn kết, năng động, sáng tạo phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2022./.