TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC Ô MÔN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017

      Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động quận Ô Môn, sáng ngày 22/3/2017, Công ty cổ phần cấp nước Ô Môn tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Thanh Hà – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận, đồng chí Nguyễn Hữu Lộc – Chủ tịch Hội đồng quản trị...
 


      Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động quận Ô Môn, sáng ngày 22/3/2017, Công ty cổ phần cấp nước Ô Môn tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Thanh Hà – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận, đồng chí Nguyễn Hữu Lộc – Chủ tịch Hội đồng quản trị và 32 đại biểu tham dự.
      Hội nghị đã thông qua các báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016; công tác thi đua; hoạt động Ban Thanh tra nhân dân; báo cáo công khai tài chính, thỏa ước lao động tập thể, quy chế làm việc,... Đồng thời các đại biểu đã đóng góp ý kiến bổ sung trang thiết bị phù hợp với công việc, đáp ứng nhu cầu công việc, nhằm tăng năng suất lao động.
      Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Hà, thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Ô Môn, ghi nhận thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn tại đơn vị trong năm 2016; tin tưởng đội ngũ đoàn viên, người lao động tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đã được thông qua, đặc biệt các chỉ tiêu: 100% cán bộ, người lao động được tuyên truyền học tập quán triệt Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết Công đoàn; 100% cán bộ, người lao động đóng góp các loại quỹ theo qui định; tiếp tục giữ vững danh hiệu CĐCS vững mạnh xuất sắc năm 2017.

Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Ô Môn