TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Công ty Cổ phần Nhiên liệu Tây Đô tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2014

Chiều ngày 21 tháng 02 năm 2014, tại Nhà Văn hóa Lao động thành phố Cần Thơ, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Tây Đô tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2014. Đến dự có đồng chí Ngô Thanh Nhàn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị: Ông Phạm Ngọc Huỳnh, Chủ tịch - Giám đốc; Bà Nguyễn Hồ Như Thủy, Phó Giám đốc; Ông Đinh Viễn Thông, Chủ tịch Công đoàn cơ sở và 55/60 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người lao động tiêu biểu đại diện cho 120 người lao động tham dự.
 

 
Chiều ngày 21 tháng 02 năm 2014, tại Nhà Văn hóa Lao động thành phố Cần Thơ, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Tây Đô tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2014. Đến dự có đồng chí Ngô Thanh Nhàn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị: Ông Phạm Ngọc Huỳnh, Chủ tịch - Giám đốc; Bà Nguyễn Hồ Như Thủy, Phó Giám đốc; Ông Đinh Viễn Thông, Chủ tịch Công đoàn cơ sở và 55/60 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người lao động tiêu biểu đại diện cho 120 người lao động tham dự.

Đoàn Chủ tịch Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2014; báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Thỏa ước lao động tập thể năm 2013; thông qua dự thảo bổ sung Quy chế trả lương – trả thưởng; báo cáo hoạt động Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm kỳ 2014-2015; báo cáo tổng hợp ý kiến, tiếp thu và trả lời chất vấn. Công tác chỉ đạo điều hành năm 2013, phương hướng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp 2014 được Ban Giám đốc trình bày trước Hội nghị, đã phản ảnh toàn diện bối cảnh năm 2013 có những khó khăn thách thức ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.. Bên cạnh kết quả kinh doanh đạt trên 95% kế hoạch được giao năm 2013, vẫn còn một số tồn tại trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2013 xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ hoạt động kinh doanh năm 2014, để nổ lực cố gắng thực hiện tốt.

Với tinh thần làm việc khẩn trương nghiêm túc và hiệu quả, Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2014-2015. Chủ tịch Công đoàn Công ty phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh doanh năm 2014. Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã tặng thưởng cho 05 tập thể và 46 cá nhân có những đóng góp thiết thực, hiệu quả trong hoạt động kinh doanh năm 2013. Hội nghị thông qua Nghị quyết 2014 với 100% đại biểu tham dự hội nghị, đã nhất trí với các nội dung dự thảo. Hội nghị đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

                         Tin và ảnh: Nhà Văn hóa Lao động thành phố Cần Thơ