TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Công ty TNHH Vinataba - Philip Morris, tổ chức khóa huấn luyện An toàn vệ sinh lao động năm 2014

           Sáng ngày 30 tháng 7 năm 2014, tại Nhà Văn hóa Lao động thành phố Cần Thơ, Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty TNHH Vinataba - Philip Morris tổ chức khóa huấn luyện An toàn vệ sinh lao động năm 2014 cho cán bộ quản lý sản xuất và công nhân lao động đơn vị. Đến tham dự có: ông Huỳnh Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vinataba - Philip Morris; Kỹ sư Trần Văn Trọng, Trưởng phòng tổng hợp Trung tâm kiểm định II - Bộ Công Thương và  225 học viên tham dự.

             
            Sáng ngày 30 tháng 7 năm 2014, tại Nhà Văn hóa Lao động thành phố Cần Thơ, Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty TNHH Vinataba - Philip Morris tổ chức khóa huấn luyện An toàn vệ sinh lao động năm 2014 cho cán bộ quản lý sản xuất và công nhân lao động đơn vị. Đến tham dự có: ông Huỳnh Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vinataba - Philip Morris; Kỹ sư Trần Văn Trọng, Trưởng phòng tổng hợp Trung tâm kiểm định II - Bộ Công Thương và  225 học viên tham dự.
              Các học viên sẽ được cung cấp các kiến thức công tác bảo hộ lao động và kỹ thuật về an toàn lao động; vệ sinh lao động và phòng cháy, chữa cháy; tổ chức, quản lý hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên; trang bị kiến thức cơ bản pháp luật về bảo hộ lao động, những biện pháp chủ yếu để cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp... đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động nhằm hạn chế những rủi ro trong quá trình lao động, sản xuất kinh doanh.
             Qua khóa huấn luyện công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2014, giúp cho các học viên nâng cao nhận thức của người lao động trong công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, đảm bảo sức khỏe, hạn chế thấp nhất tai nạn có thể xảy ra, tránh phát sinh và tiềm ẩn những yếu tố nguy hiểm có hại cho người lao động.
                         
                          Tin và ảnh: Nhà Văn hóa Lao động thành phố Cần Thơ