ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MUÔN NĂM!

CÔNG VĂN SỐ 17/LĐLĐ, NGÀY 11 THÁNG 01 NĂM 2023 VỀ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023