ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MUÔN NĂM!

CÔNG VĂN SỐ 18/LĐLĐ, NGÀY 11 THÁNG 01 NĂM 2023 VỀ VIỆC THAM GIA CUỘC THI VIDEO CLIP “TẾT SUM VẦY – XUÂN GẮN KẾT” NĂM 2023