TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

CỤM THI ĐUA KHỐI QUẬN, HUYỆN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHÁT ĐỘNG THI ĐUA HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2015

     Ngày 08 tháng 4 năm 2015, tại Hội trường Quận ủy Ô Môn, cụm I thi đua Liên đoàn Lao động khối quận, huyện tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thi đua hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2015. Tham dự hội nghị có đồng chí Huỳnh Ngọc Thạch, UVBCH Tổng Liên đoàn, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm, Phó Bí thư Thường trực quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Ô Môn, đồng chí Huỳnh Mười Một – UVBTV, Trưởng ban Dân vận quận ủy; các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động các quận, huyện.

          Ngày 08 tháng 4 năm 2015, tại Hội trường Quận ủy Ô Môn, cụm I thi đua Liên đoàn Lao động khối quận, huyện tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thi đua hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2015. Tham dự hội nghị có đồng chí Huỳnh Ngọc Thạch, UVBCH Tổng Liên đoàn, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm, Phó Bí thư Thường trực quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Ô Môn, đồng chí Huỳnh Mười Một – UVBTV, Trưởng ban Dân vận quận ủy; các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động các quận, huyện.
         Hội nghị, đã thông qua kế hoạch thi đua, quy chế hoạt động của cụm, thảo luận và thông qua các chỉ tiêu thi đua cụ thể trong cụm và ký kết giao ước thi đua năm 2015.
         Phát biểu chỉ đạohội nghị, đồng chí Huỳnh Ngọc Thạch, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đề nghị cụm cần phải tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chính sách pháp luật liên quan trực tiếp đến người lao động; thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích, hợp pháp đối với CNVCLĐ; tổ chức các phong trào thi đua trong CNVCLĐ; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS ngoài Nhà nước; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể; thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Tin,ảnhLiên đoàn Lao động quận Ô Môn

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung