TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CỤM THI ĐUA KHỐI QUẬN, HUYỆN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

          Ngày 15 tháng 8 năm 2014, tại hội trường Quận ủy Ô Môn,Cụm Thi đua 1, các Liên đoàn Lao động khối quận, huyện tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ 6 tháng đầu năm 2014. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Xuân Trị, phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm, Phó Bí thư Thường trực quận ủy Ô Môn, đồng chí Ngô Thị Út The – Phó Trưởng Ban Dân vận quận ủy; cùng các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động các quận, huyện.
        Trong 6 tháng đầu năm 2014, hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ Cụm I đạt được nhiều kết quả khả quan. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ được quan tâm, các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi cán bộ và gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, xét tặng Mái ấm Công đoàn từ quỹ “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ”, tổ chức Hội diễn, Hội thi ... Công tác tuyên truyền giáo dục được chú trọng, giúp đoàn viên, CNVCLĐ nâng cao hiểu biết về chính sách, pháp luật, chế độ mới liên quan đến người lao động, Bộ luật Lao động, luật Công đoàn, luật BHXH, BHYT.... 

         
         Ngày 15 tháng 8 năm 2014, tại hội trường Quận ủy Ô Môn,Cụm Thi đua 1, các Liên đoàn Lao động khối quận, huyện tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ 6 tháng đầu năm 2014. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Xuân Trị, phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm, Phó Bí thư Thường trực quận ủy Ô Môn, đồng chí Ngô Thị Út The – Phó Trưởng Ban Dân vận quận ủy; cùng các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động các quận, huyện.
        Trong 6 tháng đầu năm 2014, hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ Cụm I đạt được nhiều kết quả khả quan. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ được quan tâm, các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi cán bộ và gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, xét tặng Mái ấm Công đoàn từ quỹ “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ”, tổ chức Hội diễn, Hội thi ... Công tác tuyên truyền giáo dục được chú trọng, giúp đoàn viên, CNVCLĐ nâng cao hiểu biết về chính sách, pháp luật, chế độ mới liên quan đến người lao động, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, BHYT.... 
        Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm, Phó Bí thư Thường trực thay mặt Quận ủy Ô Môn biểu dương thành tích hoạt động Công đoàn tại các quận , huyện, đồng thời nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động các quận, huyện cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chính sách pháp luật liên quan trực tiếp đến người lao động; thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích, hợp pháp đối với CNVCLĐ; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW; 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị,tổ chức các phong trào thi đua trong CNVCLĐ; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS ngoài Nhà nước; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh; tích cực thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.
Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Ô Môn