TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

CỤM THI ĐUA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN (CỤM 2) SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

      Ngày 26/8/2016, tại huyện Thới Lai Cụm thi đua Liên đoàn Lao động các huyện (Cụm 2) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm. Đến dự Hội nghị có lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ...


      Ngày 26/8/2016, tại huyện Thới Lai Cụm thi đua Liên đoàn Lao động các huyện (Cụm 2) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm. Đến dự Hội nghị có lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ; lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy Thới Lai và cán bộ công đoàn chuyên trách 4 huyện: Vĩnh Thạnh, Phong Điền, Cờ Đỏ, Thới Lai.
      Hội nghị đã đánh giá các hoạt động của Cụm 2 trong 6 tháng đầu năm trên cơ sở thực hiện các chỉ tiêu Liên đoàn Lao động thành phố giao, trọng tâm là thực hiện năm phát triển đoàn viên được 551/530 đạt 103,96%, thành lập công đoàn cơ sở được 3/7 đạt 42,85%; các chỉ tiêu còn lại Liên đoàn Lao động các huyện đang tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện.
      Với tinh thần đoàn kết thống nhất cao, Cụm thi đua Liên đoàn Lao động các huyện phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động công đoàn năm 2016.

Tin, ảnh: Duy Tân – Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai.