NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

CỤM THI ĐUA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN - HUYỆN TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO CNVCLĐ NĂM 2015

            Ngày 26/01/2016, tại Hội trường Công ty TNHH MTV TM và Du lịch Công đoàn Cần Thơ Cụm thi đua Liên đoàn Lao động Quận - Huyện tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2015 và phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ năm 2016. Đến dự có đồng chí Huỳnh Ngọc Thạch - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban chuyên đề, lãnh đạo Liên đoàn Lao động 9 Quận - Huyện (Cụm 1).

            Ngày 26/01/2016, tại Hội trường Công ty TNHH MTV TM và Du lịch Công đoàn Cần Thơ Cụm thi đua Liên đoàn Lao động Quận - Huyện tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2015 và phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ năm 2016. Đến dự có đồng chí Huỳnh Ngọc Thạch - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban chuyên đề, lãnh đạo Liên đoàn Lao động 9 Quận - Huyện (Cụm 1).
          Trong năm 2015 Cụm 1 đã hoàn thành các chỉ tiêu Liên đoàn Lao động thành phố giao như: phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; vận động quỹ “Tấm lòng vàng; tổ chức Đại hội, Hội nghị nửa nhiệm kỳ Công đoàn Quận - Huyện... Qua đó góp phần vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Cần Thơ lần thứ IX.
            Hội nghị đã bình xét các danh hiệu đề nghị khen thưởng năm 2015 và phát động phong trào thi đua năm 2016, ký kết giao ước thi đua Cụm 1. Với quyết tâm thực hiện "Năm phát triển đoàn viên", Cụm 1 sẽ đề ra các giải pháp thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016.
Tin, ảnh: Duy Tân (Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai)