NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

CỦNG CỐ NGHIỆP ĐOÀN XE MÔ TÔ KHÁCH PHƯỜNG HƯNG THẠNH – QUẬN CÁI RĂNG

          Thực hiện Kế hoạch số 61/HD-LĐLĐ, ngày 20 tháng 4 năm 2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Cái Răng về việc tổ chức Hội nghị Công đoàn cơ sở kéo dài nhiệm kỳ đến năm 2017.

         Thực hiện Kế hoạch số 61/HD-LĐLĐ, ngày 20 tháng 4 năm 2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Cái Răng về việc tổ chức Hội nghị Công đoàn cơ sở kéo dài nhiệm kỳ đến năm 2017.
        Ban Thường vụ LĐLĐ quận phối hợp cùng Công an phường Hưng Thạnh tổ chức Hội nghị củng cố và bầu Ban chấp hành Nghiệp đoàn xe phường Hưng Thạnh nhiệm kỳ (2012- 2017) có 5 đ/c. Đ/c Huỳnh Thành Khởi được bầu làm Chủ tịch nghiệp đoàn .
         Để góp phần ổn định an ninh trật tự trong thời gian tới trên địa bàn quận nói chung, LĐLĐ quận hướng dẫn các Nghiệp đoàn xe mô tô khách 7 phường tổ chức Hội nghị điều chỉnh kéo dài  nghiệp đến nay đã có 3/7 nghiệp đoàn đã tổ chức và nhận quyết định chuẩn y xong.
Tin , ảnh: Liên đoàn Lao động quận Cái Răng.