TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

         Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 09/9/2014 của Thành ủy Cần Thơ và Kế hoạch số 39-KH/ĐUK ngày 24/9/2015 của Đảng ủy khối cơ quan Dân Chính Đảng về tổ chức Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Khối.  

         Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 09/9/2014 của Thành ủy Cần Thơ và Kế hoạch số 39-KH/ĐUK ngày 24/9/2015 của Đảng ủy khối cơ quan Dân Chính Đảng về tổ chức Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Khối.  
         Đại hội đảng viên Đảng bộ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 -2020 đã tổ chức long trọng khai mạc chính thức vào ngày 12/5/2015. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có sự hiện hiện của đồng chí Nguyễn Hùng Dũng, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy; đồng chí Phạm Phước Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố và đồng chí Huỳnh Ngọc Thạch,Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, các đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận, huyện, Công đoàn các ngành và 46 Đảng viên trong Đảng bộ về tham dự.
         Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ XIV (2010 – 2015) thẳng thắn nêu ra những hạn chế về một số mặt công tác nhất định và những bài học kinh nghiệm cần rút ra nhằm hướng tới thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ XV (2015 – 2020) với phương hướng “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng cán bộ đảng viên, xây dựng Đảng bộ và các đoàn thể vững mạnh; quan tâm chăm lo đào tạo đội ngũ cán bộ, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CB,CC,VC cơ quan, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu,chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đại hội IX Công đoàn thành phố đề ra, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân thành phố Cần Thơ ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
        Đại hội đã thảo luận các báo cáo được trình tại Đại hội và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ XV (2015 – 2020) gồm 7 đồng chí, đồng chí Huỳnh Ngọc Thạch tái đắc cử Bí thư Đảng ủy. Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng ủy khối cơ quan Dân Chính Đảng Cần Thơ lần thứ VII  gồm 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.
Tin: Phương Kiều, Ảnh: Hoàng Khánh

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung