TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ BAN DÂN TỘC, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

      Chiều 23/12/2016, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ tổ chức Đại hội CĐCS Ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 


      Chiều 23/12/2016, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ tổ chức Đại hội CĐCS Ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đến dự Đại hội có đồng chí Đoàn Khiêm Hòa - Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố và các đoàn viên công đoàn của Ban tham dự.
      Trong nhiệm kỳ, được sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo và sự hỗ trợ kịp thời của cấp ủy cơ quan, Ban Chấp hành CĐCS Ban Dân tộc thành phố đã tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2012 - 2016, gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị cơ quan. Qua nhiệm kỳ hoạt động, CĐCS Ban Dân tộc đã thẳng thắn nhìn nhận yếu kém, nguyên nhân hạn chế, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục, nỗ lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra cho nhiệm kỳ mới, với quyết tâm xây dựng CĐCS Ban Dân tộc trong sạch, vững mạnh suốt nhiệm kỳ.
      Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới có 3 đồng chí, đồng chí Trần Thị Hiền giữ chức vụ Chủ tịch CĐCS Ban Dân tộc thành phố lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tin, ảnh: Thu Hiền - CĐCS Ban Dân tộc thành phố