TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2017-2022

      Sau gần 3 tháng chuẩn bị, được sự đồng ý của lãnh đạo các cấp, Đại hội lần thứ VIII, Công đoàn Cơ sở Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, nhiệm kỳ 2017-2022 đã chính thức khai mạc vào ngày 22/7/2017...
 


      Sau gần 3 tháng chuẩn bị, được sự đồng ý của lãnh đạo các cấp, Đại hội lần thứ VIII, Công đoàn Cơ sở Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, nhiệm kỳ 2017-2022 đã chính thức khai mạc vào ngày 22/7/2017.
      Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Xuân Trị - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ và đồng chí Huỳnh Thanh Nhã - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ. Đặc biệt là sự góp mặt của trên 150 đoàn viên công đoàn của Trường.
      Qua một buổi làm việc hết sức khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022, báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ VII, các báo cáo tham luận của đại diện các tổ công đoàn, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Xuân Trị - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Huỳnh Thanh Nhã – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; Đại hội đã bầu BCH Công đoàn Trường khóa VIII, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 11 đồng chí; bầu Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Công đoàn cấp trên, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tin, ảnh: Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ