TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CỜ ĐỎ

           Căn cứ kế hoạch số 172/ KH- LĐLĐ ngày 09/4/2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về việc tổ chức Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở;
            Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ, ngày 27 và 28/11/2015 Công đoàn Giáo dục và Đào tạo huyện Cờ Đỏ tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn Giáo dục và Đào tạo huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

            Căn cứ kế hoạch số 172/ KH- LĐLĐ ngày 09/4/2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về việc tổ chức Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở;
            Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ, ngày 27 và 28/11/2015 Công đoàn Giáo dục và Đào tạo huyện Cờ Đỏ tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn Giáo dục và Đào tạo huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
             Tham dự Đại hội có đồng chí Lương Hiển Vinh – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, đồng chí Trần Quốc Bền – Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, đồng chí Lê Thành Đô – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ và 120 đại biểu chính thức, đại biểu khách mời tham dự.
          Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Công đoàn Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2010 - 2015 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020.
          Qua 02 ngày Đại hội, Công đoàn Giáo dục và Đào tạo huyện Cờ Đỏ đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 15 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí; Ủy ban kiểm tra gồm 03 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thành Thọ tiếp tục tái cử giữ chức Chủ tịch Công đoàn Giáo dục và Đào tạo huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020.
TIN, ẢNH: VĂN THỪA