TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Đại hội Công đoàn Giáo dục và Đào tạo huyện Thới Lai

     Thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố Cần Thơ và sự thống nhất của LĐLĐ huyện Thới Lai; ngày 23, 24/11/2015 Đại hội Công đoàn Giáo dục và Đào tạo huyện Thới Lai lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 được tiến hành.

           
           Thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố Cần Thơ và sự thống nhất của LĐLĐ huyện Thới Lai; ngày 23, 24/11/2015 Đại hội Công đoàn Giáo dục và Đào tạo huyện Thới Lai lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 được tiến hành.
           Tham dự Đại hội có đồng chí Ngô Thanh Nhàn – Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, đồng chí Huỳnh Hữu Thông – Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ TP Cần Thơ đến dự và chúc mừng đại hội, đồng chí Võ Minh Thông - Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thới Lai và 84 đại biểu chính thức tham dự. Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020; Ban thường vụ có 05 đồng chí, UBKT có 03 đồng chí. Đồng chí Phan Tấn Lạc tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch công đoàn GD&ĐT huyện nhiệm kỳ  2015-2020.
Tin: LĐLĐ huyện Thới Lai; ảnh: Công đoàn Giáo dục huyện