TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN HUYỆN PHONG ĐIỀN, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

           Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 vào ngày 27, 28/01/2016 tại Hội trường Huyện ủy Phong Điền.
            Đến dự Đại hội có đồng chí Huỳnh Ngọc Thạch - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Thành ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ; đồng chí Lê Xuân Trị - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ; các đồng chí trong Ban chỉ đạo Đại hội của Liên đoàn Lao động thành phố; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành, Công đoàn các khu chế xuất, Công đoàn Viên chức, Liên đoàn Lao động quận, huyện bạn. Cấp huyện có đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, lãnh đạo các đơn vị đoàn thể huyện và 97 đại biểu chính thức dự Đại hội.

           Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 vào ngày 27, 28/01/2016 tại Hội trường Huyện ủy Phong Điền.
            Đến dự Đại hội có đồng chí Huỳnh Ngọc Thạch - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Thành ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ; đồng chí Lê Xuân Trị - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ; các đồng chí trong Ban chỉ đạo Đại hội của Liên đoàn Lao động thành phố; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành, Công đoàn các khu chế xuất, Công đoàn Viên chức, Liên đoàn Lao động quận, huyện bạn. Cấp huyện có đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, lãnh đạo các đơn vị đoàn thể huyện và 97 đại biểu chính thức dự Đại hội.
            Đồng chí Tô Phạm Tuyết Nghiêm - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện đã báo cáo hoạt động Công đoàn giai đoạn 2010 - 2015 và đề ra mục tiêu, dự thảo phương hướng  hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2020.
           Đại hội đã nghe đồng chí Huỳnh Ngọc Thạch - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Thành ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ và  đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng - Phó Bí thư thường trực Huyện ủyphát biểu chỉ đạo Đại hội.
Đại hội Công đoàn huyện Phong Điền lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra đạt kết quả cao. Đồng chí Trương Minh Tâm – Huyện ủy viên, được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền, nhiệm kỳ III (2015-2020). Đại hội Công đoàn huyện Phong Điền lần thứ III được diễn ra thành công tốt đẹp.
Tin, ảnh: Tuyết Nghiêm