TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN PHONG ĐIỀN NHIỆM KỲ 2015 - 2020

     Đại hội Đại biểu Công đoàn Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền nhiệm kỳ 2015 – 2020, được tiến hành trong 2 ngày (26-27/11/2015), tại Hội trường Mầm non Thị trấn Phong Điền.

           Đại hội Đại biểu Công đoàn Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền nhiệm kỳ 2015 – 2020, được tiến hành trong 2 ngày (26-27/11/2015), tại Hội trường Mầm non Thị trấn Phong Điền.
         Tham dự Đại hội có đồng chí Huỳnh Hữu Thông - Trưởng Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, đồng chí Lương Hiển Vinh - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, đồng chí Lư Văn Thám - Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, đồng chí Bùi Công Tạo - Huyện ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền, trên 20 đại biểu khách mời và 102 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.
          Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Công đoàn Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2010 - 2015 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020.
         Qua 02 ngày Đại hội, Công đoàn Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền đã sáng suốt lựa chọn Ban Chấp hành là những đoàn viên ưu tú, tiêu biểu về phẩm chất, chính trị, đạo đức, có năng lực và uy tín vận động quần chúng, có bản lĩnh đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 11 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra gồm 03 đồng chí. Đồng chí Trần Thị Ngọc Diễm, đắc cử Chủ tịch Công đoàn Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền nhiệm kỳ 2015 - 2020.                              
Tin, ảnh: Tuyết Nghiêm – Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Phong Điền