TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN HUYỆN CỜ ĐỎ LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2015 – 2020

            Ngày 17,18/12/2015 Ban Chấp hành Liên đoàn lao động huyện Cờ Đỏ tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn huyện Cờ Đỏ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
           Đến dự Đại hội có đồng chí Ngô Thanh Nhàn – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo Đại hội; đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; lãnh đạo Ban, ngành đoàn thể huyện, đại diện các Liên đoàn Lao động quận, huyện và 111 đại biểu chính thức về dự.

            Ngày 17,18/12/2015 Ban Chấp hành Liên đoàn lao động huyện Cờ Đỏ tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn huyện Cờ Đỏ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
           Đến dự Đại hội có đồng chí Ngô Thanh Nhàn – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo Đại hội; đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; lãnh đạo Ban, ngành đoàn thể huyện, đại diện các Liên đoàn Lao động quận, huyện và 111 đại biểu chính thức về dự.
            Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động huyện Cờ Đỏ lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020.
            Đại hội đã bầu Ban Chấp hành công đoàn huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 15 đồng chí; Ban Thường vụ 05 đồng chí; Ủy ban kiểm tra gồm 03 đồng chí. Đồng chí Lê Thành Đô tiếp tục tái cử giữ chức Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Ngọc Thẩm giữ chức Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện.
            TIN, ẢNH: VĂN THỪA