TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

ĐẠI HỘI ĐIỂM CÁC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC NHIỆM KỲ 2017 - 2022

      Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-LĐLĐ, ngày 14/02/2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022...
 


      Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-LĐLĐ, ngày 14/02/2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022, tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Cần Thơ lần thứ X và Đại hội Công đoàn Việt Nam Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
      Ngày 06,07/7/2017, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ, Công đoàn cơ sở phòng Tài chính – Kế hoạch và Công đoàn cơ sở thị trấn Cờ Đỏ tổ chức Đại hội điểm của CĐCS trực thuộc trên địa bàn huyện.
      Đến dự Đại hội có đồng chí Huỳnh Hữu Thông – UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, đồng chí Trần Tuấn Việt – Huyện ủy viên, Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, đồng chí Lê Thành Đô –Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội, cùng các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Đại hội và đại diện các CĐCS trực thuộc tham dự.
      Qua 01 buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đầy trách nhiệm, Đại hội điểm CĐCS 02 đơn vị đã bầu ra được Ban Chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2017 – 2022 như đề án nhân sự CĐCS trình Liên đoàn Lao động huyện phê duyệt.
      Kết thúc Đại hội, Liên đoàn Lao động thành phố, Ban Dân vận Huyện ủy, thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội và Ban Chấp hành 2 CĐCS đã họp rút kinh nghiệm đánh giá những hạn chế, thiếu sót trong Đại hội, đồng thời hướng dẫn các đơn vị còn lại rút kinh nghiệm để tổ chức Đại hội chu đáo hơn.

Tin, ảnh: VĂN THỪA – Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ