NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

ĐẠI HỘI ĐIỂM CĐCS BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN VĨNH THẠNH

      Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa X), Kế hoạch số 49/KH - LĐLĐ ngày 13/02/2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ và Kế hoạch số 12/KH.LĐLĐ ngày 18/4/2017 của Liên đoàn lao động huyện...
 


      Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa X), Kế hoạch số 49/KH - LĐLĐ ngày 13/02/2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ và Kế hoạch số 12/KH.LĐLĐ ngày 18/4/2017 của Liên đoàn lao động huyện về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới đại hội X Công đoàn thành phố Cần Thơ và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
      Ngày 07/7/2017 CĐCS Bảo hiểm xã hội huyện long trọng tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đây là đơn vị được LĐLĐ huyện Vĩnh Thạnh chọn làm đại hội điểm cấp cơ sở. Tới dự đại hội có đồng chí: Nguyễn Thị Kim Phượng - UV.BTV, Trưởng Ban Dân Vận Huyện ủy; Đ/c Trần Việt Hùng - UV.BTV, Chủ tịch UB MTTQ VN huyện; các thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội CĐCS huyện Vĩnh Thạnh và các đồng chí là Chủ tịch CĐCS trực thuộc.
      Đại hội Công đoàn là dịp sinh hoạt chính trị dân chủ, rộng rãi của cán bộ, đoàn viên Công đoàn nhằm xem xét, thảo luận đánh giá hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ qua, phương hướng nhiệm kỳ tới, đồng thời thống nhất ý chí hành động đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ đại hội đề ra. Xem xét, lựa chọn bầu ra Ban chấp hành mới có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, nhiệt tình, tâm huyết với tổ chức Công đoàn, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.
      Đại hội tổ chức theo phương châm: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc bầu cử, đại hội công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội đã bầu 03 uỷ viên Ban Chấp hành công đoàn khoá mới.
      Qua đại hội điểm, các đồng chí Lãnh đạo, Ban chỉ đạo Đại hội CĐCS và các Chủ tịch CĐCS trực thuộc đã họp rút kinh nghiệm về quy trình, các bước tổ chức đại hội và chỉ đạo các CĐCS trong huyện tổ chức đại hội trong thời gian tới.
 
Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thạnh