NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2023)!

ĐẢNG ỦY LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019

      Ngày 03 tháng 01 năm 2019, Ban Chấp hành Đảng ủy Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện...
 


      Ngày 03 tháng 01 năm 2019, Ban Chấp hành Đảng ủy Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019, có 57/65 đảng viên về dự.
      Trong năm qua, Đảng ủy đã tập trung cho giáo dục chính trị t¬¬ư tưởng trong đảng viên và quần chúng triển khai các Nghị quyết Trung ương 6,7, 8 (khóa XII) của Đảng, các chính sách pháp luật của Nhà nước, của Tổng Liên đoàn và của địa phương; Rà soát kiện toàn công tác tổ chức đảng và đảng viên đã kết nạp 2 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 4 đảng viên; Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Lãnh chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và đã hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018. Kết quả, đã có 65/65 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (trong đó có 08 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), 06/06 Chi bộ cơ sở trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ (trong đó có 1 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).
      Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Tám – Bí thư Đảng ủy Liên đoàn Lao động thành phố chỉ đạo các cấp ủy cần tập trung hơn nữa trong công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, đặc biệt là việc nắm bắt tình hính tư tưởng của đảng viên và quần chúng nhằm giúp cho đảng viên làm tốt vài trò của đảng viên, nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ từ nội dung sinh hoạt lệ, thời gian và nội dung sinh hoạt chuyên đề gắn với kiểm điểm chất lượng đảng viên; Quan tâm đào tạo đảng viên trẻ về chuyên môn nghiệp vụ để góp phần trong việc đào tạo nguồn quy hoạch cho cơ quan trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động thành phố