NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

Danh sách Ban Chấp hành

 
Họ và tên : LÊ THỊ SƯƠNG MAI
Chức vụ : UVBCH TLĐ, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ TPCT
Điện thoại cơ quan : 02923.814.026
Điện thoại di động : 0368.386.888
 
Họ và tên : HUỲNH THỊ HIỀN
Chức vụ : Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPCT

Điện thoại cơ quan :  02923.761.183
Điện thoại di động : 0949.775.751
Họ và tên : ĐOÀN VĂN DŨNG
Chức vụ : Phó Chủ tịch - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TPCT
Điện thoại cơ quan : 02923.600.857
Điện thoại di động : 0909.225.679
Họ và tên : NGUYỄN NGỌC TẤN
Chức vụ : Phó Chủ tịch LĐLĐ TPCT
Điện thoại cơ quan : 
Điện thoại di động : 0909 558 366
Họ và tên : PHẠM THỊ THANH HIỀN
Chức vụ : UV BTV - Chánh Văn phòng LĐLĐ TPCT
Điện thoại cơ quan : 02923.814.026
Điện thoại di động : 0918.757.585
Họ và tên : HUỲNH HỮU THÔNG
Chức vụ : UV BTV - Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra LĐLĐ TP. Cần Thơ
Điện thoại cơ quan : 0292.3820409
Điện thoại di động : 0939.005.883
Họ và tên : NGUYỄN THỊ PHƯƠNG KIỀU
Chức vụ : UV BTV - Trưởng Ban Chính sách pháp luật & Quan hệ lao động LĐLĐ TP. Cần Thơ
Điện thoại cơ quan : 0292.3810308
Điện thoại di động : 0909.051.939
Họ và tên : NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN
Chức vụ : UV BTV - Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP. Cần Thơ
Điện thoại cơ quan : 0292.3765.601
Điện thoại di động : 0912.591.085
Họ và tên : LÊ THANH THÚY
Chức vụ : UV BTV - Chủ tịch Công đoàn các Khu Chế xuất và CN Cần Thơ
Điện thoại cơ quan : 02923.843.126
Điện thoại di động : 0901.271.079
Họ và tên : VÕ MINH TUẤN
Chức vụ : UV BTV - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều
Điện thoại cơ quan : 02923.821.036
Điện thoại di động : 0918 972 346 
Họ và tên : TRỊNH THANH LIÊM
Chức vụ : UV BTV - Chủ tịch LĐLĐ quận Ô Môn
Điện thoại cơ quan : 02923.861.300
Điện thoại di động : 0907.929.299
Họ và tên : NGUYỄN THỊ THU HỒ
Chức vụ : UV BCH - Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ TP. Cần Thơ
Điện thoại cơ quan : 02923.820.406
Điện thoại di động : 0949.659.234
Họ và tên : TRỊNH THỊ BÍCH PHƯỢNG
Chức vụ : UV BCH – Phó Chánh Văn phòng LĐLĐ TPCT
Điện thoại cơ quan : 02923.820.525
Điện thoại di động : 0908.070.169
Họ và tên : VÕ HỮU PHƯỚC
Chức vụ : UV BCH - Chủ tịch LĐLĐ Q. Cái Răng
Điện thoại cơ quan: 02923.846.545
Điện thoại di động: 0888 578 109
Họ và tên : NGUYỄN HỒNG LOAN
Chức vụ : UV BCH - Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Thủy
Điện thoại cơ quan : 02923.887.443
Điện thoại di động : 0917 160 446
Họ và tên : PHẠM THỊ KIM TUYẾN
Chức vụ : UV BCH - Chủ tịch LĐLĐ quận Thốt Nốt
Điện thoại cơ quan : 
0292 3 854 164
Điện thoại di động : 0916 202 488
Họ và tên : NGUYỄN PHƯỚC HẢO
Chức vụ : UV BCH - Chủ tịch LĐLĐ huyện Vĩnh Thạnh
Điện thoại cơ quan : 02923. 858 775
Điện thoại di động : 0907 450 179
Họ và tên : NGUYỄN THANH VŨ
Chức vụ : UV BCH - Chủ tịch LĐLĐ huyện Phong Điền
Điện thoại cơ quan : 02923. 942 818
Điện thoại di động : 0913 185 116
Họ và tên : PHAN THANH HẢI
Chức vụ : UV BCH - Chủ tịch LĐLĐ huyện Cờ Đỏ
Điện thoại cơ quan : 
0292 3 695 356
Điện thoại di động : 0918 625 550
Họ và tên : PHAN THANH SANG
Chức vụ : UV BCH - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thới Lai
Điện thoại cơ quan : 
0292 3 689 144
Điện thoại di động : 0914 763 136
Họ và tên : LÝ HỒNG NGỌC
Chức vụ : UV BCH - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo TPCT
Điện thoại cơ quan : 02923.830029
Điện thoại di động : 0908.990.195
Họ và tên : NGUYỄN THỊ NGỌC LÝ
Chức vụ : UV BCH - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế TPCT
Điện thoại cơ quan : 02922.241.702
Điện thoại di động : 0919.149.951
Họ và tên : LƯ NGỌC ANH
Chức vụ : UV BCH - Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ
Điện thoại cơ quan : 0292
Điện thoại di động : 0989 009 056
Họ và tên : TRƯƠNG HOÀNG PHƯƠNG
Chức vụ : UV BCH – Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ TPCT
Điện thoại cơ quan 
Điện thoại di động : 0949.383.249
Họ và tên : PHẠM THẾ VINH
Chức vụ : UV BCH – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ
Điện thoại cơ quan 
Điện thoại di động 
Họ và tên : NGUYỄN MINH PHƯƠNG
Chức vụ : UV BCH – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Cần Thơ
Điện thoại cơ quan 
Điện thoại di động: 0919.064.567
Họ và tên : ĐÀO THỊ THANH THUÝ
Chức vụ : UV BCH – Phó Giám đốc Sở VH, TT & DL TPCT
Điện thoại cơ quan 
Điện thoại di động 
Họ và tên : NGUYỄN THỊ THU THỦY
Chức vụ :  UVBCH - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TPCT
Điện thoại cơ quan : 0292.3820.409
Điện thoại di động : 0907 313 986
Họ và tên : TRẦN THỊ THANH THOẢNG
Chức vụ : UV BCH - Chủ tịch CĐCS Cty TNHH Tea Kwang Cần Thơ
Điện thoại cơ quan : 02923. 
Điện thoại di động : 0939 594 472
Họ và tên : ĐỖ ĐẤU TRANH
Chức vụ : UV BCH - Phó Cục trưởng Cục thuế TP. Cần Thơ
Điện thoại cơ quan : 02923. 
Điện thoại di động : 
Họ và tên :  TIÊU MINH DƯỠNG
Chức vụ : UV BCH - Phó Giám đốc Sở Lao động TB và XH TP. Cần Thơ
Điện thoại cơ quan : 02923. 
Điện thoại di động : 
Họ và tên : TRẦN MINH KHẢI
Chức vụ : UV BCH - Giám đốc Bảo hiểm Xã hội TP. Cần Thơ
Điện thoại cơ quan : 02923. 
Điện thoại di động : 
Họ và tên : TRẦN MINH KIỆT
Chức vụ : UV BCH - Phó Giám đốc Sở Công thương TP. Cần Thơ
Điện thoại cơ quan : 02923. 
Điện thoại di động :