NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP. CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN - KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2023.

Danh sách Ban Chấp hành

 
Họ và tên : LÊ THỊ SƯƠNG MAI
Chức vụ : UVBCH TLĐ, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ TPCT
Điện thoại cơ quan : 02923.814.026
Điện thoại di động : 0368.386.888
 
Họ và tên : HUỲNH THỊ HIỀN
Chức vụ : Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPCT

Điện thoại cơ quan :  02923.761.183
Điện thoại di động : 0949.775.751
Họ và tên : ĐOÀN VĂN DŨNG
Chức vụ : Phó Chủ tịch - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TPCT
Điện thoại cơ quan : 02923.600.857
Điện thoại di động : 0909.225.679
Họ và tên : PHẠM THỊ THANH HIỀN
Chức vụ : UV BTV - Chánh Văn phòng LĐLĐ TPCT
Điện thoại cơ quan : 02923.814.026
Điện thoại di động : 0918.757.585
Họ và tên : HUỲNH HỮU THÔNG
Chức vụ : UV BTV - Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra LĐLĐ TP. Cần Thơ
Điện thoại cơ quan : 0292.3820409
Điện thoại di động : 0939.005.883
Họ và tên : NGUYỄN THỊ PHƯƠNG KIỀU
Chức vụ : UV BTV – Trưởng Ban Chính sách pháp luật & Quan hệ lao động LĐLĐ TP. Cần Thơ
Điện thoại cơ quan : 0292.3810308
Điện thoại di động : 0909.051.939
Họ và tên : NGUYỄN THỊ THU HỒ
Chức vụ : UV BTV - Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ TP. Cần Thơ
Điện thoại cơ quan : 02923.820.406
Điện thoại di động : 0949.659.234
Họ và tên : NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN
Chức vụ : UV BTV - Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP. Cần Thơ
Điện thoại cơ quan : 0292.3765.601
Điện thoại di động : 0912.591.085
Họ và tên : LÊ THANH THÚY
Chức vụ : UV BTV - Chủ tịch Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ
Điện thoại cơ quan : 02923.843.126
Điện thoại di động : 0901.271.079
Họ và tên : TRẦN HỮU TUẤN
Chức vụ : UV BTV - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều
Điện thoại cơ quan : 02923.821.036
Điện thoại di động : 0913.817.445
Họ và tên : TRỊNH THỊ BÍCH PHƯỢNG
Chức vụ : UV BCH – Phó Chánh Văn phòng LĐLĐ TPCT
Điện thoại cơ quan : 02923.820.525
Điện thoại di động : 0908.070.169
Họ và tên : LÊ BÁ NHẪN
Chức vụ : UV BCH - Chủ tịch LĐLĐ Q. Cái Răng
Điện thoại cơ quan: 02923.846.545
Điện thoại di động: 0918.238.348
Họ và tên : TRỊNH THANH LIÊM
Chức vụ : UV BCH – Chủ tịch LĐLĐ Q. Ô Môn
Điện thoại cơ quan : 02923.861.300
Điện thoại di động : 0907.929.299
Họ và tên : NGUYỄN VIỆT QUÂN
Chức vụ : UV BCH - Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Thủy
Điện thoại cơ quan : 02923.887.443
Điện thoại di động : 0908.042.288
Họ và tên : LÝ HỒNG NGỌC
Chức vụ : UV BCH - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo TPCT
Điện thoại cơ quan : 02923.830029
Điện thoại di động : 0908.990.195
Họ và tên : NGUYỄN PHƯỚC HẢO
Chức vụ : UV BCH - Chủ tịch LĐLĐ huyện Vĩnh Thạnh
Điện thoại cơ quan : 02923. 858 775
Điện thoại di động : 0907 450 179
Họ và tên : NGUYỄN THANH VŨ
Chức vụ : UV BCH - Chủ tịch LĐLĐ huyện Phong Điền
Điện thoại cơ quan : 02923. 942 818
Điện thoại di động : 0913 185 116
Họ và tên : PHAN THANH SANG
Chức vụ : UV BCH - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thới Lai
Điện thoại cơ quan : 
0292 3 689 144
Điện thoại di động : 0914 763 136
Họ và tên : BÙI THỊ PHƯƠNG
Chức vụ : UV BCH - Phó Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục và Đào tạo TP
Điện thoại cơ quan : 02923.830.029
Điện thoại di động : 0913.160.179
Họ và tên : NGUYỄN THỊ NGỌC LÝ
Chức vụ : UV BCH - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế TPCT
Điện thoại cơ quan : 02922.241.702
Điện thoại di động : 0919.149.951
Họ và tên : TRƯƠNG HOÀNG PHƯƠNG
Chức vụ : UV BCH – Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ TPCT
Điện thoại cơ quan 
Điện thoại di động : 0949.383.249
Họ và tên : NGUYỄN THỊ MỸ LINH
Chức vụ : UV BCH – Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ
Điện thoại cơ quan 
Điện thoại di động : 0982.821.919
Họ và tên : NGUYỄN MINH PHƯƠNG
Chức vụ : UV BCH – Giám đốc XN xây lắp Cấp Thoát nước - Cty Cổ phần Cấp Thoát nước Cần Thơ
Điện thoại cơ quan 
Điện thoại di động: 0919.064.567
Họ và tên : NGUYỄN MINH TUẤN
Chức vụ : UV BCH – Giám đốc Sở VH, TT & DL TPCT
Điện thoại cơ quan : 02923.820.953
Điện thoại di động : 0983.300.635
Họ và tên : NGUYỄN THÀNH LÂM
Chức vụ : UV BCH – Phó Trưởng phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục Thuế TPCT
Điện thoại cơ quan : 02923.830.557
Điện thoại di động : 0908.342.932
Họ và tên : PHẠM TRƯỜNG DŨNG
Chức vụ : UV BCH – Chủ tịch CĐCS Cty TNHH KWong Lung Meko
Điện thoại cơ quan 
Điện thoại di động : 0908.679.687
Họ và tên : LƯ NGỌC ANH
Chức vụ : UV BCH - Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ
Điện thoại cơ quan : 0292
Điện thoại di động : 0989 009 056
Họ và tên : NGUYỄN THỊ THU THỦY
Chức vụ :  Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TPCT
Điện thoại cơ quan : 0292.3820.409
Điện thoại di động : 0907 313 986
Họ và tên : TRẦN THỊ THANH THOẢNG
Chức vụ : UV BCH - Chủ tịch CĐCS Cty TNHH Tea Kwang Cần Thơ
Điện thoại cơ quan : 02923. 
Điện thoại di động : 0939 594 472