TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Danh sách Ban Chấp hành

 
Họ và tên : LÊ THỊ SƯƠNG MAI
Chức vụ : UVBCH TLĐ, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ TPCT
Điện thoại cơ quan : 02923.814.026
Điện thoại di động : 0368.386.888
 
Họ và tên : HUỲNH THỊ HIỀN
Chức vụ : Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPCT

Điện thoại cơ quan :  02923.761.183
Điện thoại di động : 0949.775.751
Họ và tên : ĐOÀN VĂN DŨNG
Chức vụ : Phó Chủ tịch - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TPCT
Điện thoại cơ quan : 02923.600.857
Điện thoại di động : 0909.225.679
Họ và tên : PHẠM THỊ THANH HIỀN
Chức vụ : UV BTV - Chánh Văn phòng LĐLĐ TPCT
Điện thoại cơ quan : 02923.814.026
Điện thoại di động : 0918.757.585
Họ và tên : HUỲNH HỮU THÔNG
Chức vụ : UV BTV - Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra LĐLĐ TP. Cần Thơ
Điện thoại cơ quan : 0292.3820409
Điện thoại di động : 0939.005.883
Họ và tên : NGUYỄN THỊ PHƯƠNG KIỀU
Chức vụ : UV BTV – Trưởng Ban Chính sách pháp luật & Quan hệ lao động LĐLĐ TP. Cần Thơ
Điện thoại cơ quan : 0292.3810308
Điện thoại di động : 0909.051.939
Họ và tên : NGUYỄN THỊ THU HỒ
Chức vụ : UV BTV - Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ TP. Cần Thơ
Điện thoại cơ quan : 02923.820.406
Điện thoại di động : 0949.659.234
Họ và tên : NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN
Chức vụ : UV BTV - Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP. Cần Thơ
Điện thoại cơ quan : 0292.3765.601
Điện thoại di động : 0912.591.085
Họ và tên : LÊ THANH THÚY
Chức vụ : UV BTV - Chủ tịch Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ
Điện thoại cơ quan : 02923.843.126
Điện thoại di động : 0901.271.079
Họ và tên : TRẦN HỮU TUẤN
Chức vụ : UV BTV - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều
Điện thoại cơ quan : 02923.821.036
Điện thoại di động : 0913.817.445
Họ và tên : TRƯƠNG TỐ TRANG
Chức vụ : UV BCH – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ TPCT
Điện thoại cơ quan : 02923.820406
Điện thoại di động : 0334 183 368
Họ và tên : TRỊNH THỊ BÍCH PHƯỢNG
Chức vụ : UV BCH – Phó Chánh Văn phòng LĐLĐ TPCT
Điện thoại cơ quan : 02923.820.525
Điện thoại di động : 0908.070.169
Họ và tên : TRẦN MINH DŨNG
Chức vụ : UVBCH- Chủ tịch LĐLĐ Q.Thốt Nốt
Điện thoại cơ quan : 02923.851.296
Điện thoại di động : 0918.286.673
Họ và tên : LÊ BÁ NHẪN
Chức vụ : UV BCH - Chủ tịch LĐLĐ Q. Cái Răng
Điện thoại cơ quan: 02923.846.545
Điện thoại di động: 0918.238.348
Họ và tên : TRỊNH THANH LIÊM
Chức vụ : UV BCH – Chủ tịch LĐLĐ Q. Ô Môn
Điện thoại cơ quan : 02923.861.300
Điện thoại di động : 0907.929.299
Họ và tên : NGUYỄN VIỆT QUÂN
Chức vụ : UV BCH - Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Thủy
Điện thoại cơ quan : 02923.887.443
Điện thoại di động : 0908.042.288
Họ và tên : LÝ HỒNG NGỌC
Chức vụ : UV BCH - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo TPCT
Điện thoại cơ quan : 02923.830029
Điện thoại di động : 0908.990.195
Họ và tên : NGUYỄN PHƯỚC HẢO
Chức vụ : UV BCH - Chủ tịch LĐLĐ huyện Vĩnh Thạnh
Điện thoại cơ quan : 02923. 858 775
Điện thoại di động : 0907 450 179
Họ và tên : NGUYỄN THANH VŨ
Chức vụ : UV BCH - Chủ tịch LĐLĐ huyện Phong Điền
Điện thoại cơ quan : 02923. 942 818
Điện thoại di động : 0913 185 116
Họ và tên : PHAN THANH SANG
Chức vụ : UV BCH - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thới Lai
Điện thoại cơ quan : 
0292 3 689 144
Điện thoại di động : 0914 763 136
Họ và tên : BÙI THỊ PHƯƠNG
Chức vụ : UV BCH - Phó Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục và Đào tạo TP
Điện thoại cơ quan : 02923.830.029
Điện thoại di động : 0913.160.179
Họ và tên : NGUYỄN THỊ NGỌC LÝ
Chức vụ : UV BCH - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế TPCT
Điện thoại cơ quan : 02922.241.702
Điện thoại di động : 0919.149.951
Họ và tên : TRƯƠNG HOÀNG PHƯƠNG
Chức vụ : UV BCH – Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ TPCT
Điện thoại cơ quan 
Điện thoại di động : 0949.383.249
Họ và tên : NGUYỄN THỊ MỸ LINH
Chức vụ : UV BCH – Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ
Điện thoại cơ quan 
Điện thoại di động : 0982.821.919
Họ và tên : NGUYỄN MINH PHƯƠNG
Chức vụ : UV BCH – Giám đốc XN xây lắp Cấp Thoát nước - Cty Cổ phần Cấp Thoát nước Cần Thơ
Điện thoại cơ quan 
Điện thoại di động: 0919.064.567
Họ và tên : NGUYỄN MINH TUẤN
Chức vụ : UV BCH – Phó Giám đốc Sở VH, TT & DL TPCT
Điện thoại cơ quan : 02923.820.953
Điện thoại di động : 0983.300.635
Họ và tên : NGUYỄN THÀNH LÂM
Chức vụ : UV BCH – Phó Trưởng phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục Thuế TPCT
Điện thoại cơ quan : 02923.830.557
Điện thoại di động : 0908.342.932
Họ và tên : PHẠM TRƯỜNG DŨNG
Chức vụ : UV BCH – Chủ tịch CĐCS Cty TNHH KWong Lung Meko
Điện thoại cơ quan 
Điện thoại di động : 0908.679.687
Họ và tên : LƯ NGỌC ANH
Chức vụ : UV BCH - Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ
Điện thoại cơ quan : 0292
Điện thoại di động : 0989 009 056
Họ và tên : NGUYỄN THỊ THU THỦY
Chức vụ :  Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TPCT
Điện thoại cơ quan : 0292.3820.409
Điện thoại di động : 0907 313 986
Họ và tên : TRẦN THỊ THANH THOẢNG
Chức vụ : UV BCH - Chủ tịch CĐCS Cty TNHH Tea Kwang Cần Thơ
Điện thoại cơ quan : 02923. 
Điện thoại di động : 0939 594 472

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung