NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

Danh sách Ban Thường vụ

Họ và tên : LÊ THỊ SƯƠNG MAI
Chức vụ : UVBCH TLĐ, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ TPCT
Điện thoại cơ quan : 02923.814.026
Điện thoại di động : 0329.166.866
Họ và tên : HUỲNH THỊ HIỀN
Chức vụ : Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP. Cần Thơ
Điện thoại cơ quan : 02923.761.183
Điện thoại di động : 0949.775.751
Họ và tên : ĐOÀN VĂN DŨNG
Chức vụ : Phó Chủ tịch - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TP. Cần Thơ
Điện thoại cơ quan : 02923.764.035
Điện thoại di động : 0909.225.679
Họ và tên : NGUYỄN NGỌC TẤN
Chức vụ : Phó Chủ tịch LĐLĐ TPCT 0909 558 366
Điện thoại cơ quan : 
Điện thoại di động : 0909 558 366
Họ và tên : PHẠM THỊ THANH HIỀN
Chức vụ : UV BTV - Chánh Văn phòng LĐLĐ TP. Cần Thơ
Điện thoại cơ quan : 02923.814026
Điện thoại di động : 0918.757.585
Họ và tên : HUỲNH HỮU THÔNG
Chức vụ : UV BTV - Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra LĐLĐ TP. Cần Thơ
Điện thoại cơ quan : 0292.3820409
Điện thoại di động : 0939.005.883
Họ và tên : LÊ THANH THÚY
Chức vụ : UV BTV - Chủ tịch Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ
Điện thoại cơ quan : 02923.843.126
Điện thoại di động : 0901.271.079
Họ và tên : NGUYỄN THỊ PHƯƠNG KIỀU
Chức vụ : UV BTV – Trưởng Ban Chính sách pháp luật & Quan hệ lao động LĐLĐ TP. Cần Thơ
Điện thoại cơ quan : 0292.3810308
Điện thoại di động : 0909.051.939
Họ và tên : NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN
Chức vụ : UV BTV - Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP. Cần Thơ
Điện thoại cơ quan : 0292.3765.601
Điện thoại di động : 0912.591.085
Họ và tên : VÕ MINH TUẤN
Chức vụ : UV BTV - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều
Điện thoại cơ quan : 02923.821.036
Điện thoại di động : 0918 972 346 
Họ và tên : TRỊNH THANH LIÊM
Chức vụ : UV BTV – Chủ tịch LĐLĐ Quận Ô Môn
Điện thoại cơ quan : 02923.861.300
Điện thoại di động : 0907.929.299