TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Danh sách đăng ký ủng hộ Lễ hội tôn vinh Tấm lòng vàng CĐ Cần Thơ

Các tập thể, cá nhân tham gia đăng ký ủng hộ lễ hội tôn vinh Tấm lòng vàng CĐ Cần Thơ, xin liên hệ qua các số điện thoại: 071. 820521 - 813799 - 241708 hoặc Email: vanphongldldct@vnn.vn

Các tập thể, cá nhân tham gia đăng ký ủng hộ lễ hội tôn vinh Tấm lòng vàng CĐ Cần Thơ, xin liên hệ qua các số điện thoại: 071. 820521 - 813799 - 241708 hoặc Email: vanphongldldct@vnn.vn

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung