NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

Danh sách đăng ký ủng hộ Lễ hội tôn vinh Tấm lòng vàng CĐ Cần Thơ

Các tập thể, cá nhân tham gia đăng ký ủng hộ lễ hội tôn vinh Tấm lòng vàng CĐ Cần Thơ, xin liên hệ qua các số điện thoại: 071. 820521 - 813799 - 241708 hoặc Email: vanphongldldct@vnn.vn

Các tập thể, cá nhân tham gia đăng ký ủng hộ lễ hội tôn vinh Tấm lòng vàng CĐ Cần Thơ, xin liên hệ qua các số điện thoại: 071. 820521 - 813799 - 241708 hoặc Email: vanphongldldct@vnn.vn