NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

Danh sách Ủy ban kiểm tra

Họ và tên : NGUYỄN THỊ THU THỦY
Chức vụ : UVBCH - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TPCT
Điện thoại cơ quan : 00292.3820.409
Điện thoại di động : 0907 313 986
Họ và tên : NGUYỄN THỊ PHƯỢNG ANH
Chức vụ : UV UBKT - Phó Chánh thanh tra, Sở Tài chính TP. Cần Thơ
Điện thoại cơ quan
Điện thoại di động : 
Họ và tên : NGUYỄN NGỌC CẨN
Chức vụ : UV UBKT - Phó Trưởng phòng kiểm tra - Thi hành kỷ luật Đảng - Ủy ban kiểm tra Thành ủy Cần Thơ
Điện thoại cơ quan 
Điện thoại di động : 
Họ và tên : BÙI THANH ĐỜI
Chức vụ : UV UBKT - Chuyên viên Văn phòng LĐLĐ TP Cần Thơ
Điện thoại cơ quan 
Điện thoại di động : 0979 997 269
Họ và tên : LÊ VĂN THỪA
Chức vụ: UV UBKT - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Cờ Đỏ
Điện thoại cơ quan 
Điện thoại di động : 0969 117 345