NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP. CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN - KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2023.

Danh sách Ủy ban kiểm tra

Họ và tên : NGUYỄN THỊ THU THỦY
Chức vụ : UVBCH - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TPCT
Điện thoại cơ quan : 0292.3820.409
Điện thoại di động : 0907 313 986
Họ và tên : VƯƠNG NGỌC VŨ
Chức vụ : UV UBKT - Phó Phòng Ngân sách, Sở Tài chính thành phố Cần Thơ
Điện thoại cơ quan : 0292.820361-3813672
Điện thoại di động : 0986 11 72 27
Họ và tên : LÊ THỊ KIM YẾN
Chức vụ : UV UBKT - Phó Chủ tịch CĐ Các KCX & CN Cần Thơ
Điện thoại cơ quan : 0292.3843126
Điện thoại di động : 0939 822 816
Họ và tên : LÊ MINH LỢI
Chức vụ : UV UBKT - Phó Chánh Thanh tra Sở LĐ TB&XH TP
Điện thoại cơ quan 
Điện thoại di động : 0939 234 356
Họ và tên : VÕ THỊ THANH THÚY
Chức vụ: UV UBKT - Phó Phòng Thanh tra, Thanh tra thành phố Cần Thơ
Điện thoại cơ quan 
Điện thoại di động :0913 135 920