TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Danh sách Ủy ban kiểm tra

Họ và tên : NGUYỄN THỊ THU THỦY
Chức vụ : UVBCH - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TPCT
Điện thoại cơ quan : 0292.3820.409
Điện thoại di động : 0907 313 986
Họ và tên : VƯƠNG NGỌC VŨ
Chức vụ : UV UBKT - Phó Phòng Ngân sách, Sở Tài chính thành phố Cần Thơ
Điện thoại cơ quan : 0292.820361-3813672
Điện thoại di động : 0986 11 72 27
Họ và tên : LÊ THỊ KIM YẾN
Chức vụ : UV UBKT - Phó Chủ tịch CĐ Các KCX & CN Cần Thơ
Điện thoại cơ quan : 0292.3843126
Điện thoại di động : 0939 822 816
Họ và tên : LÊ MINH LỢI
Chức vụ : UV UBKT - Phó Chánh Thanh tra Sở LĐ TB&XH TP
Điện thoại cơ quan 
Điện thoại di động : 0939 234 356
Họ và tên : VÕ THỊ THANH THÚY
Chức vụ: UV UBKT - Phó Phòng Thanh tra, Thanh tra thành phố Cần Thơ
Điện thoại cơ quan 
Điện thoại di động :0913 135 920

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung